Sint-Stefanuskerk - Glasramen

 

Er is weinig bekend over hun geschiedenis; volgens de orale traditie, bevestigd door de melding op de glasramen zelf, werden zij aangeboden door de parochie ter gelegenheid van de 25 jaar priester van de toenmalige pastoor E.H. E. De Ridder.
Ze zijn besteld geweest door de parochie rond 1941, n van de glasramen was een geschenk, volledig betaald door Mw Witteman, kasteelheer van Nederokkerzeel, en de anderen door geldomhalingen bij de parochianen.
Door het uitbreken van de oorlog duurde het echter nog 50 jaar vr ze geplaatst werden.

 

Afmetingen van de glasramen:
[8x3x(58cmx60cm)]x2 = 16,7m

 


Het linkse glasraam

Linker glasraamStelt het priesterschap voor in het oude Oude Testament.

Melchisedek, koning van Salem en tevens priester van de Allerhoogste, offert brood en wijn. Rechts van hem, met baard, Abraham, en een tafel van brood. Links van Melchisedek, soldaten: "de geoefende mannen" die in het huis van Abraham geboren waren, "het waren er 318" waarmee hij de vijand versloeg en achtervolgde tot bij Damascus. Aan de voet van Melchisedek, de oorlogsbuit: slaven, kruiken, wijn, voedsel..., waarvan Abraham 1/10 deel aan Melchisedek zal geven.

 


Het rechtse glasraam

Rechter glasraamStelt het priesterschap voor in het oude Oude Testament.
In het midden, aan het hoofdeinde van de tafel, Christus die het brood breekt. Op de tafel, een schaal met brood, een beker met azijn, een gebraden lam en fruit. Aan beide zijden van de tafel zijn leerlingen met rechts van Christus, met gekruiste armen, Johannes, zoon van Zebedeus, de geliefkoosde apostel. Rechts onderaan, met een rode geldbeugel in zijn linkerhand, Judas, de enige van de apostelen die ook geen aurora draagt.

Tekst onderaan het glasraam: "Geschenk der parochie. 25 jarig priesterfeest van Z.E.Heer Pastoor E. De Ridder - 23 mei 1940"

 


De Glasschilder:
Het ontwerp, tekening, schildering en vervaardiging van de glasramen, alles werd door Lou Asperslag zelf gedaan.
Er waren 3 gebroers Asperslag, alle drie schilders, kunstglasschilders, keramiekers. Van deze drie Nederlanders bleef er n in eigen land, n week uit naar Brazili en de derde, Lou Asperslag, vestigde zich in Belgi in 1933. Hij woonde onder andere in Heverlee (Kardinaal Mercierlaan 12, daarna in Linden, Diestsesteenweg 37).

Lou Asperslag heeft veel kunstglas gemaakt voor het Leuvense:
- Kerk van Herent
- St.Pieterscollege, Leuven
- Kerk OLV ten koorts, Vlamingenstraat, Leuven
- Sportkot
- Klooster van Heverlee, Naamse steenweg
Belangrijkste werk: kerk van Turnhout: fresco's, glasramen, altaar en tabernakel.

Er is aktueel grote belangstelling in Nederland voor het werk van deze drie gebroers en in het najaar van 1988 heeft de universiteit van Leiden een tentoonstelling van hun werken geoganiseerd.
Lou Asperslag werkte volgens de traditionele stijl der Lage Landen, met grisaille, in neo-stijl van de 19e eeuw, maar met expressie die binding heeft met de 20e eeuw. Zijn werken zijn typische voorbeelden van beeldende religieuse iconografie van deze eeuw.


Uitreksels uit de beraadslagingen van de Kerkraad (1930-1959)  betreffende de Asperslagh-glasramen:

6 juli 1941:
De raad, na de uiteenzetting van de E.H. Pastoor over het plaatsen van 2 vensterramen in gekleurd geschilderd glas in de koor der kerk; eene daarvan wordt aangeboden door eene edelmoedige onbekende weldoenster; de andere zou gegeven worden door de parochianen ter gelegenheid van 25 jarig priesterjubileum van Z.E.H. Pastoor; elk venster zal 22.000 fr. kosten.
Na kennisname van de voorwaarden, beslist de raad Mr. Aperslagh, brandglas kunstschilder te Heverlee, opdracht te geven het voorlopig plan af te werken en de twee glasramen te vervaardigen.

4 januari 1942:
E.H. Pastoor deelt mede dat de 22.000 fr. voor de glasraam door de parochianen gegeven al geheel onderschreven is.

5 oktober 1941:
De Heer Asperslag heeft laten weten dat de brandglasramen begin oktober zullen gereed zijn. Hij vraagt of ze onmiddelijk geplaatst of opgeborgen worden.
De raad oordeelt dat de plaatsing zeker nu niet meer kan gebeuren, gezien de gure weersomstandigheid die voor de deur staat. Na den winter zullen we zien wat, gezien de oorlogsomstandigheden, kan gedaan worden. De panelen voor de twee toegemetselde vensters zijn gereed. De onkosten bedragen 11.000 fr.

5 april 1942:
Aangezien de oorlog voortduurt, beslist de raad de glasramen voorlopig niet te plaatsen.

21 oktober 1945:
De leden zijn de mening toegedaan dat over korten tijd de nieuwe glasramen geplaatst worden.

20 juni 1948:
De voorzitter leidt de bespreking in over de te plaatsen glasramen. Hij zal met de secretaris een reis naar Leuven doen, naar den steenkapper en naar de Heer Asperslagh, die de ramen ontworpen en vervaardigd heeft.

23 september 1948:
De Heer voorzitter stelt den raad op de hoogte van de reis naar Leuven: de Heer Asperslagh zou ter plaatse komen, maar dit bezoek heeft nog altijd niet plaats gehad.

November 1957:
Op dinsdag 5 november 1957 heeft prof. Lemaire samen met prof. Mertens de Wilmans een langdurig bezoek gebracht aan onze kerk. Hij zou een plan opmaken van de herstellingswerken die geleidelijk kunnen uitgevoerd worden. De glasramen vervaardigd door de Heer Asperslagh werden door prof. Lemaire als afschuwelijk bestempeld en zullen door de Kommissie voor Monumenten afgekeurd worden, zij mogen niet geplaatst worden.