Sint-Stefanuskerk - Exterieur

 

 

Noordkant Zuidkant Noord-Oostkant
Zuid-Westkant Noordkant Westkant

 

Bouwfazen

1290: toren en doopkapel
1600-1650: gotisch koor, noorder transept, noorder beuk, bouw van een nieuwe voorgevel (1620)
1781: zuiderbeuk en zuidertransept beŽindigd
1832: nieuw sakristie

 

Ingangsportaal

Ingangsportaal Vrij sober van lijn, in 1662 opgetrokken

 

De toren en klokkenspel

Boven op de toren bevind zich sinds 1990 een nieuwe haan en bol.

In de toren bevinden zich 2 klokken: een kleine gegoten door Alph.Buellens in 1890, een grote klok van 870kg van 1964, ter vervanging van deze door de Duitsers weggehaald in de tweede wereldoorlog.

Toren
In 1991 werd in de toren een beiaard van negen klokken geplaatst, waarvan de kleinste 30kg en de zwaarste 259kg weegt.
Ze hebben de volgende tonen:Do, Mi, Fa, Sol, La, Si-kruis, Si, Do en Re.
Het zijn glad gegoten klokken zonder opschriften. Ieder klok is voorzien van een elektrische hamer en het klokkenspel wordt bestuurd door een beiaardcomputer vanuit de sakristij. In dit geheugen zijn 12 melodieŽn opgenomen en een miniconcert van 8 liedjes. Ieder maand komt automatisch een nieuwe melodie van ongeveer ťťn minuut aan de beurt, die dagelijks op 9, 12 en 18 uur afgespeeld wordt.
Het mini-concert kan naar wens door een eenvoudige bediening van de muur-computer in de sakristij opgeroepen worden.

Dit klokkenspel werd bekomen als "vergoeding voor oorlogsschade aan goederen noodzakelijk voor het nastreven van een doel van algemeen nut" (wet van 6 juli 1948), ter vervanging van de door de bezetter in 1943 weggenomen klok.  

 

Zonnewijzer

Zonnewijzer Zonnewijzer in witte steen, met geplooid ijzeren staafje (1612). Tot het einde van de 17de eeuw beschikte de kerk over geen ander uurwerk.

 

Het oude kerkhof

Links naast sakristijdeur:
"Ter zalige nagedachtenis van zeer eerw. Domenicus MERTENS, pastoor te Nederokkerzeel, geb. Te Meerle 29 sept 1874, alhier overleden 14 jan. 1933."

 

Grafsteen Peeters GevelsStenen kruis, naast sakristijdeur:
"Hier leyt begraven den hersaemen Peeter GEVELS die stierf den 18 mei 1733, was oudt 26 jaren".

 

Tegen buitenzijde koor:
"Onder uw schaduw en kruis, rust en hoop ik"
"Eer zaliger gedachtenis aan de wel eerwaarde heer Walterus LINDEKENS, pastoor van Nederokkerzeel, geboren te St.Margaretha-Hautem 11 jan.1795, priester gewijd 16 mei 1818, onderpastoor te Leefdaal 29 mei 1818, pastoor te Nederokkerzeel 30 sept.1831, alhier overleden 12 juni 1869".
"In het volk was er grote rouw over zijn dood en betreurde hem menige dagen"
Grasperk opgericht door zijnen broeder L.Lindekens, pastoor te Bouchout.

 

Tegen noorden zijgevel koor:
Grafperk Wittemann: "Hier rust in vrede Petrus WITTEMANN, zeer geliefde zoon, geboren te Mechelen en leefde 19 jaar 4 maanden en 15 dagen en deze eeuw verliet in de maand oktober 1926".

 

Tegen muur noord-trancept:
Begraafplaats der familie COEN: "Rustplaats van den eerzamen Franciscus Fredericus COEN geboren te Campenhout den 4 juli 1820 alhier overleden den 21 mei 1898 en van deszelfs echtgenote de Eerzame Isabella VERHEYDEN geboren te Nederokkerzeel den 3 januari 1829, overleden te Leuven den 30 october 1904. R.I.P."