Sint-Stefanuskerk - Beuken

 

Linker zijbeukMiddenbeuk

 

Plafonds middenbeuk

Plafonds middenbeukMooi vlak plafond, verdeeld in 6 vakken door moerbalken die rusten op kraagstenen.

Geometrische ornamenten in stucwerk en twee medaillons met opschriften "Anno" en "1723"

 

 

 

 

 

 


Romaanse nis in noorder zijbeuk

Romaanse nisDeze steen, met gotisch schrift lag eertijds achter het koor. Op deze steen kunnen wij lezen: "Hier is begraeve Herr van Halarst die sterft A MDII den XII dach van Februari" (hier is begraven Heer van Halarst die stierf in het jaar 1502, de 2de dag van februari).
Dit is de oudste grafsteen in de kerk.

 


Ter hemelopneming van Maria

Ter Hemelopneming MariaOlie op houten panelen van 1606: horizontale planken. Vlaamse school, naam kunstenaar niet bekend.

Meest interessante en waardevolle schilderij van de kerk. Mooie kleuren en tinten, met het meest licht in het centrum, om de glorie van Maria best te laten uitkomen. Het meest belichte en heldere punt is nochtans boven Maria in de Hemel.

De restauratie die in de loop van 1998 is uitgevoerd omvatte:
- Het verstevigen van de achterwand.
- Het lijmen van de barsten en losgekomen naden.
- Het ontdoen van de oude vernissen.
- Het reinigen van de verflaag.
- Het retoucheren van de slijtages en leemten.
- Het aanbrengen van een nieuwe beschermlaag.
- Heromlijsting van het paneel en versterking kader.

 


Ter graflegging van de Heer Jezus

Graflegging Christus

Olieverf op doek. Vlaamse school, naam kunstenaar niet bekend. Het dateert van de 17de eeuw (+/- 1675). Blijkbaar geinspireerd door de Italiaanse school van de 16de/17de eeuw, nl. "El Tintoreto". Na de "Ter hemelopneming Maria", het meest interessante doek van de kerk.

 


Grafsteen in zuiderbeuk

 

Grafsteen Philippus LambrechtsGrafsteen in de muur gemetst, onder de Graflegging van Christus.
Alhoewel de St.Michielsabdij van Antwerpen sedert de 12de eeuw een groot deel van de gronden van Okkerzeel in eigen bezit had, is het pas in 1681 dat de abt van St.Michiels Heer van Nederokkerzeel werd. Een van de laatste wereldlijke Heren was een zekere Philippus Lambrechts, waarvan  dit de grafsteen is.
Opschrift: "Hier leyt begraeven den eersten erfheer van Nederokkerseel, Philippus Lambrechts - Beminde lesers, bidt voor sijn siele".
Hij noemde zich terecht eerste erfheer, vermits vr hem, er enkel verpandingen waren gebeurd. Het is de "Heer" die de hogere, middelbare en lagere rechtsmacht uitoefende.
Daar Ph.Lambrechts geen kinderen had, werd de "heerlijkhijt van Nederokkerzeel pupliek te koop gesteld" door zijn weduwe en werd uiteindelijk na vele strubbelingen eigendom van de abt van de St.Michielsabdij Heer van Nederokkerzeel.