vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
dinsdag 14-08-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Kampenhout... historisch
Website heemkring Campenholt
Bezoek eens de website van
heemkring Campenholt
decoratie

TOPONYMIE

In publicaties, brochures en plakkaten over Kampenhout lezen we dat onze gemeente haar naam dankt aan de nabijheid tot de Kempen. "Kampen-" zou een verbastering zijn van "Kempen". Jos Lauwers (1992) zegt hierover dat dit een interpretatie is uit de volksmond, maar tegelijk de meest eenvoudige oplossing om de gemeentenaam te verklaren. Jos Lauwers presteerde een onvolprezen en monumentaal werkstuk over onze gemeente en haar deelgemeentes. Maar dit ene puntje, de interpretatie van de naam Kampenhout, mag toch eens opnieuw bekeken worden.

De zoektocht naar de "echte" oorsprong van de naam Kampenhout wordt beschreven op de website van onze gemeentelijke heemkring "Campenholt".

top pagina


WAPENSCHILD

Wapenschild Kampenhout

Het huidige wapenschild stamt eigenlijk af van de Heren van Kruikenburg en werd bij K.B. van 6 februari 1909 erkend als gemeentezegel.
Vooraleer het zijn huidige vorm kreeg heeft het echter een lange geschiedenis achter de rug.

In 1696 maakten de schepenen gebruik van een zegel met de wapens van Kruikenburg.
De maagd die bovenaan afgebeeld staat, verwijst kennelijk naar een zeer oude verering van O.-L.-V. aldaar.

Max Servais beschreef het als volgt: "Van blauw, bezaaid met gouden blokjes, met een keper van hetzelfde over alles heen; het schild getopt met de gekroonde H.Maagd, houdende een scepter in de rechterhand en dragende op de linkerarm het kindje Jezus, gekroond en houdende in de linkerhand de aardbol, waarboven het kruis; H.Maagd en kindeke Jezus van zilver: scepter, kronen en aardbol van goud".
Hij voegt eraan toe: "De hoge, middelbare en lage rechtsmacht werden er in het midden van de 17de eeuw afgestaan aan de baron van het H. Rijk, Filips Theodoor van Fourneau, graaf van Cruquenbourg, heer van Ranst, Millegem en Vichte, eerste erfelijke maarschalk van Vlaanderen. De familie Fourneau behield de rechtsmacht over Kampenhout tot op het einde van het ancien régime".

Deze beschrijving is te vinden in het boek "Kampenhout, hoofdmeierij en bakermat van Beethovens stam" geschreven door Jos Lauwers.

top pagina


OMMEGANG EN LEGENDE

"Comt al naer Campenaut de moeder godts vereeren: sy sal door 't heyligh cruys het quaet van u afkeeren" (tekst op de processievaantjes).

Hoe is deze boeteweg ontstaan?
Onder de diep kristelijke Spaanse heersers Albrecht en Isabella (1600-1630) werden overal kloosters gesticht na de woelige periode van de godsdienstoorlogen. Het hof droeg ertoe bij dat de uitwendige en dikwijls overdreven godsdienstplechtigheden uit Spanje werden ingevoerd. Processies en bedevaarten ter ere van O.L.-Vrouw werden verplicht.
De pest die toen onze streken teisterde, gaf het ontstaan aan de boeteprocessies. Ook in Kampenhout had men erg te lijden onder deze ziekte. Tussen 1630 en 1639 telde men 290 overlijdens op een bevolking van ca. 900 personen. O.L.-Vrouw van Kampenhout wordt aangeroepen tegen de pest en besmettelijke ziekten. Waarschijnlijk is in die periode de grote boeteprocessie ontstaan niettegenstaande de processieweg voor het eerst in 1682 in de archieven vermeld werd.

De kerk van Kampenhout was reeds in 1123 toegewijd aan de H. Maagd. Het huidige Mariabeeld stamt uit de periode rond 1580.

De legende verhaalt dat O.L.-Vrouw van Kampenhout bij slecht weer alleen de boeteweg had afgelegd en de volgende dag met beslijkte kleren in de kerk stond. Deze mirakuleuze gebeurtenis was het startsein van een processie langs de gemeentelijke grenzen die zes uren duurde.

Vroeger had de boetetocht op woensdag na Pinksteren plaats. Sedert ca. 25 jaar gaat de processie nu uit op Pinkstermaandag. De mooie folkloristische kleding verdween, maar nog steeds galmt het oude Onze-Lieve-Vrouw lied door Kampenhout.

top pagina


Het geslacht "Van Campenhout"

De naam "Van Campenhout" en "Van Kampenhout" zijn wijdverspreide familienamen die men in alle hoeken van de wereld aantreft. Naar aanleiding hiervan werd op 20 april 2002 een familiereünie georganiseerd in de gemeente Kampenhout.

Meer informatie op deze "Van Campenhout"-pagina.

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 21-06-2011