vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
zaterdag 21-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Belastingen & opcentiemen, retributies, tarieven, toelagen,...

Toelage - Vergoedingsreglement voor de verkoop van huisvuilzakken door handelszaken

De gemeenteraad,
Bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal, overeenkomstig de voorschriften van de wet en in openbare zitting.
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikel 42, artikel 187 en artikel 252
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 17 december 2013 betreffende het vergoedingsreglement voor de verkoop van huisvuilzakken door handelszaken
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 17 december 2013 betreffende de contantbelasting op de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen, meer bepaald artikel 2 en gelet op de aanpassing van dit reglement op de gemeenteraad van 20 oktober 2016
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 15 november 2016 betreffende het ontwerp gemeenteraadsbesluit van het vergoedingsreglement voor de verkoop van afvalzakken door handelszaken
Overwegende dat het billijk is dat een vergoeding wordt gegeven aan de handelszaken die de afvalzakken verkopen
Overwegende dat het wenselijk is de vergoeding afhankelijk te maken van het afnamevolume en voor de eerste afnames een hogere vergoeding toe te kennen zodat kleine handelszaken ook aangemoedigd worden om de huisvuilzakken te verkopen zodat de burgers steeds dicht bij huis huisvuilzakken kunnen aankopen en dat tegelijk hiermee de gemeentelijke diensten kunnen ontlast worden
Overwegende dat vanaf 1 januari 2017 het intergemeentelijk samenwerkingsverband Interza gemachtigd wordt om de contantbelasting voor het gebruik van de zakken voor restafval en pmd te innen
Overwegende dat in de praktijk Interza wellicht vanaf midden januari zal instaan voor de levering van de zakken aan de verschillende verdeelpunten, en zij vanaf 1 januari 2017 zal instaan voor de uitbetaling van de vergoedingen die ze nadien aan de gemeente Kampenhout zal doorrekenen
Overwegende dat de handelszaken van Interza richtlijnen zullen krijgen over de modaliteiten voor bestelling en levering van afvalzakken en voor de facturatie van de toelage
Overwegende dat de uitbetaling van de toelage per kwartaal zal gebeuren door Interza
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen
Na bespreking
BESLIST: met algemene stemmen.

Artikel 1

Er wordt een vergoeding gegeven aan de handelaars die de afvalzakken van de gemeente Kampenhout of de uniforme afvalzak met Interza-logo verkopen in Kampenhout.

Artikel 2

De nettovergoeding (= exclusief btw) bedraagt 4 % op de verkochte afvalzakken voor de eerste schijf van 15.000 euro van het kalenderjaar.
De nettovergoeding (= exclusief btw) bedraagt 1,5 % op de verkochte afvalzakken boven de eerste schijf van 15.000 euro in één kalenderjaar.

Artikel 3

De handelaar mag de huisvuilzakken niet verkopen aan handelaars buiten het grondgebied van Kampenhout of zelf verkopen buiten het grondgebied van Kampenhout. Bij overtreding hiervan wordt de uitbetaalde vergoeding van een periode van 12 maand teruggevorderd.

Artikel 4

Het besluit van de gemeenteraad van 17 december 2013 betreffende het vergoedingsreglement voor de verkoop van huisvuilzakken door handelszaken wordt opgeheven vanaf 1 januari 2017.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking vanaf 1 januari 2017 en is geldig tot en met 31 december 2019.


(gemeenteraad 15 december 2016)

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 09-05-2017