vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
zondag 22-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Belastingen & opcentiemen, retributies, tarieven, toelagen,...

Toelage - Geboorte en adoptie

Artikel 1

Er wordt in de gemeente Kampenhout een geboorte- en adoptiepremie verleend onder de vorm van een waardebon van 100 EUR per kind. De waardebon wordt toegekend aan de moeder.

Artikel 2

  1. De moeder moet op het ogenblik van de geboorte of adoptie van het kind ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente Kampenhout.
  2. De waardebon wordt uitgereikt vanaf de dag dat ook het kind ingeschreven is in het bevolkingsregister van de gemeente Kampenhout.

Artikel 3

De waardebon is slechts geldig bij de handelaars gevestigd in groot-Kampenhout.

Artikel 4

De geldigheidsduur van de bon :

  • voor de ouders : drie maanden na uitreiking (= verzendingsdatum van kennisgeving)
  • voor de handelaars : vier maanden na uitreiking ( = verzendingsdatum van kennisgeving)

Artikel 5

Onderrichtingen betreffende de uitbetaling van de premie :

  1. De waardebons zijn genummerd, gedateerd en goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen.
  2. De factuur dient in tweevoud opgemaakt en verstuurd te worden aan het gemeentebestuur van Kampenhout, samen met de aangeboden waardebon.
  3. De factuur moet het nummer van de waardebon vermelden.

Artikel 6

Het toekennen van deze toelagen en uitgaven is afhankelijk van het jaarlijks uittrekken van de nodige kredieten op de begroting.

Artikel 7

Dit reglement treedt in werking vanaf dienstjaar 2007.

Artikel 8

Deze beslissing wordt vermeld op de overzichtslijst die aan het provinciebestuur wordt overgemaakt.


(gemeenteraad 15 februari 2007)

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 14-03-2013