vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
maandag 23-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Belastingen & opcentiemen, retributies, tarieven, toelagen,...

Toelage - Compostvat-compostbak

Artikel 1

In uitvoering van het afvalstoffenbeleid ondersteunt het gemeentebestuur de actie rond het thuiscomposteren van keukenafval en klein tuinafval door het verlenen van een toelage bij aankoop van een compostbak of een compostvat.

Artikel 2

De toelage bedraagt 5 euro bij aankoop van een compostvat met een minimale inhoud van 200 liter of bij aankoop van een compostbak. Ze wordt éénmalig verleend aan elk gezin in Kampenhout die hiertoe een aanvraag richt aan het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 3

Het toekennen van de toelage is onderworpen aan volgende voorwaarden :

  • de aanvraag voor een toelage dient te gebeuren door middel van het voorleggen van de originele factuur of afleveringsbon van een aangekochte compostbak-compostvat.
  • de koper van een compostbak-compostvat die de toelage aanvraagt dient ingeschreven te zijn in de bevolkingsregisters van de gemeente Kampenhout.
  • de compostbak-compostvat mag enkel gebruikt worden in de door de koper opgegeven tuin die op het grondgebied van Kampenhout moet gelegen zijn.
  • de koper staat controle toe op de aanwezigheid en gebruik van de compostbak-compostvat aan de daartoe door het college van burgemeester en schepenen aangestelde persoon.
  • de compostbak-compostvat mag niet doorverkocht, geruild of aan derden worden afgestaan tenzij terugbetaling aan de gemeente van de bij de oorspronkelijke aankoop verkregen toelage.

Artikel 4

Het toekennen van deze toelage en uitgaven is afhankelijk van het jaarlijks uittrekken van de nodige kredieten op de begroting.

Artikel 5

Dit reglement herroept alle vorige reglementen en is geldig vanaf 1 januari 2009.

Artikel 6

Deze beslissing wordt vermeld op de overzichtslijst die aan het provinciebestuur wordt overgemaakt.


(gemeenteraad 8 januari 2009)

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 14-03-2013