vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
zaterdag 21-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Belastingen & opcentiemen, retributies, tarieven, toelagen,...

Tariefreglement en openingsuren van het witloofmuseum

De Gemeenteraad,
Bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal, dit overeenkomstig de voorschriften van de wet en in openbare zitting bijeen;
Gelet op artikel 173 van de grondwet;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, §2;
Op voorstel van college van burgemeester en schepenen (29 oktober 2013);
Gelet op het amendement van de Open VLD-fractie als volgt: artikel 1punt 5 uit te breiden als volgt: Kinderen van 6 tot 12 jaar, studenten met kaart, alle leden van erkende verenigingen uit Kampenhout met kaart, 60-plussers, en groepen met reserveringsbiljet : 2 euro
Gelet op de stemming van dit amendement met 6 stemmen akkoord (G. De Vroe, G. Smetsers, H. Vanhove, W. Pulinx, J. Vandermosten, H. Kunert - Open VLD), 13 stemmen niet akkoord ( J. Meeus, K. Leaerts, S. Imbrechts, S. Peremans, G. Willems, W. Merckx, E. Grauwels, H. Molineaux - CD&V, R. Van Ingelgom, M. Van de Wiele, S. Vandevenne, C. Gallo - NVA en M. Fannes - Vlaams Belang) en 1 onthouding (C. Daniëls - Groen)
Na bespreking;
BESLIST: met 12 stemmen akkoord, 8 onthoudingen (S. Peremans - CD&V, G. De Vroe, G. Smetsers, H. Vanhove, W. Pulinx, J. Vandermosten, H. Kunert - Open VLD en C. Daniëls - Groen)

Artikel 1: tarieven Witloofmuseum

De tarieven (toegangsgeld) voor het museum als volgt vast te stellen :

 1. Gratis toegang voor de leerlingen van de scholen in Kampenhout
 2. Gratis toegang voor kinderen van 0 tot 6 jaar
 3. Gratis toegang voor leerkrachten met lerarenkaart (indien ter begeleiding van leerlingen),
 4. Gratis toegang voor gids met lidkaart
 5. Kinderen van 6 tot 12 jaar, studenten met kaart, Pasarleden uit Kampenhout met kaart, op vertoon van Gezinsbondkaart van Kampenhout, 60-plussers, en groepen met reserveringsbiljet : 2 euro
 6. Individuele bezoekers : 2,5 EUR
 7. Verhuur van audiogids : 2 euro/gids

Artikel 2: Audiogidsen

Indien de audiogids door de gebruiker in zo'n mate wordt beschadigd waardoor het niet meer mogelijk is om deze nog verder te gebruiken, wordt de aankoopprijs doorgerekend. Dit geldt ook bij het niet terug inleveren van de audiogids.
Indien de audiogids kan hersteld worden, wordt de volledige herstellingskost doorgerekend.

Artikel 3: Openingsuren Witloofmuseum

De openingsuren worden als volgt vastgesteld:

 • Maandag en dinsdag gesloten
 • Woensdag open van 14.00 u tot 17.00 u
 • Donderdag en vrijdag open van 10.00 u tot 12.30u en van 13.00u tot 17.00 u
 • Zaterdag en zondag open van 13.00 u tot 17.00 u
 • Gesloten op feestdagen

Artikel 4: Delegatiebevoegdheid tarieven

De gemeenteraad geeft aan het college van burgemeester en schepenen de bevoegdheid om de tarieven voor de volgende jaren vast te stellen tussen 0 euro en 5 euro.

Artikel 5: Delegatiebevoegdheid openingsuren

De gemeenteraad geeft eveneens aan het college van burgemeester en schepenen de bevoegdheid om de openingsuren, indien nodig, te wijzigen.

Artikel 6: Geldigheidsduur

Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2014 en blijft geldig tot 31 december 2019.

Artikel 7: Toezichthoudende overheid

Dit besluit wordt voor goedkeuring aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.


(gemeenteraad 10 november 2011)

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 02-01-2014