vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
maandag 23-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Belastingen & opcentiemen, retributies, tarieven, toelagen,...

Tarief - toegangsbijdrage bij (podium)voorstellingen of deelnamekosten bij socio-culturele, vormende of sportieve activiteiten georganiseerd door de gemeente

De Gemeenteraad,
Bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal, dit overeenkomstig de voorschriften van de wet en in openbare zitting bijeen;
Gelet op de grondwet, artikel 173,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, §2;
Gelet op het gunstig advies van de cultuurraad (16 september 2013);
Op voorstel van college van burgemeester en schepenen (24 september 2013);
Na bespreking;
BESLIST: met algemene stemmen

Artikel 1: Toegangsbijdrage

De toegangsbijdrage voor (podium)voorstellingen zoals bijvoorbeeld toneel, film, dans, optredens, voordrachten enz. of deelnamekosten bij socio-culturele of vormende en sportieve activiteiten als volgt vast te stellen:

  • Kinderen jonger dan 12 jaar : gratis
  • Kinderen vanaf 12 jaar en studenten op vertoon van een studentenkaart : 2 euro
  • Volwassenen : 5 euro

Artikel 2:Delegatiebevoegdheid

De gemeenteraad geeft aan het college van burgemeester en schepenen de bevoegdheid om de tarieven voor de volgende jaren vast te stellen tussen 0 euro en 15 euro.

Artikel 3: Kostprijs

Het College van burgemeester en schepenen kan ook beslissen om de toegangsbijdrage als volgt vast te stellen:

  • Kostprijs voorstelling/activiteit gedeeld door het aantal verwachte volwassenen bezoekers/deelnemers

Artikel 4: Geldigheidsduur

Dit besluit treedt in werking vanaf 1 januari 2014 en is geldig tot en met 31 december 2019.

Artikel 5: Administratief toezicht

Deze beslissing wordt voor goedkeuring aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.


(gemeenteraad 10 oktober 2013)

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 02-01-2014