vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
zondag 22-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Belastingen & opcentiemen, retributies, tarieven, toelagen,...

Retributie - Uitleenreglement informatieve spelen

Artikel 1

De gemeente Kampenhout stelt via de jeugddienst informatieve spelen ter beschikking van gebruikers, bepaald onder artikel 2.

Behoudens onvoorziene gevallen dient de aanvraag tot ontlening minstens twee weken op voorhand gericht te worden aan de jeugddienst (Hutstraat 24 - 1910 Kampenhout, jeugd@kampenhout.be, 016/65 99 15). Hiervoor wordt het uitleendocument gebruikt, opgemaakt door de jeugddienst.

Dit uitleendocument omvat:

  • naam vermeld van diegene die verantwoordelijk zal zijn voor het ontleende materiaal,
  • vereniging (eventueel)
  • adres,
  • telefoon en/of email,
  • lijst van de gevraagde te ontlenen spelen (met een maximum van 5 per aanvraag/vereniging)
  • gewenste uitleenperiode (met een maximum van 4 weken)

Ingeval de aanvrager niet diegene is de spelen komt afhalen aan de jeugddienst, dient de naam vermeld te worden dewelke de spelen zal komen afhalen.

Artikel 2

Het materiaal (zie artikel 4) wordt gratis uitgeleend aan de Kampenhoutse scholen, Kampenhoutse verenigingen en de organisatoren van buurtfeesten. Het materiaal mag door hen alleen gebruikt worden op het grondgebied van de gemeente Kampenhout. Het materiaal wordt eveneens gratis uitgeleend aan andere gemeentebesturen.

Aan privépersonen en niet-Kampenhoutse verenigingen wordt niet uitgeleend.

Artikel 3

Het gevraagde materiaal dient afgehaald en teruggebracht te worden bij de jeugddienst, tijdens de gewone diensturen, op het afgesproken tijdstip dat wordt vermeld op het uitleendocument. Bij het terugbrengen zal het materiaal gecontroleerd worden samen met de persoon die het materiaal terugbrengt. De periode van ontlening, de afspraken omtrent afhalen en terugbrengen dienen strikt te worden nageleefd. Door het handtekenen van het uitleendocument verklaart de ontlener zich akkoord met dit "Uitleenreglement Informatieve Spelen".

Artikel 4

De hieronder vermelde tarieven worden aangerekend wanneer het materiaal in zo'n mate is beschadigd waardoor het niet meer mogelijk is om het nog verder te gebruiken. Deze tarieven gelden ook bij:

  • verlies of
  • het niet terugbrengen van het materiaal
  • het niet tijdig terugbrengen van het materiaal

In dat geval wordt het hieronder vermeld tarief gefactureerd en dient het betaald te worden binnen de vooropgestelde termijn die wordt vermeld op de factuur. In geval van niet betaling houdt de gemeente zich het recht dit bedrag te verminderen van andere eventuele toe te kennen subsidies.

De kracht van je stem (Rechtdoor) : € 19
Een wereld vol troost (kinderen leren omgaan met verlies: € 161
Aids bekerspel: € 25
Een doos vol gevoelens: € 147
Waarden en normenspel: € 36
Wie't weet: € 40
G 4 informatiespel over je gemeente: € 36
Jong gespuis tijd voor actie: € 25
Culturen 20 keer spelen: € 50
Gelijk ≠ hetzelfde: € 25
Het grote voortplantingsspel: € 34
Natuurspel : € 10
Relatiespel : € 29
Waarden en normenspel (kaartenset): € 33
Vrij-willig spel: € 42
Springbonen (DVD): € 21

Artikel 5

Bovenvermelde lijst is niet limitatief. Nieuwe informatieve spelen die in de toekomst door het gemeentebestuur zullen worden aangekocht zullen eveneens ter beschikking worden gesteld aan de gebruikers (zie artikel 2).
De aankooprijs van deze nieuwe informatieve spelen geldt als tarief dat wordt aangerekend bij situaties zoals wordt vermeld in artikel 4.

Artikel 6

De gemeenteraad geeft aan het college van burgemeester en schepenen de bevoegdheid om de tarieven voor de volgende jaren vast te stellen tussen 0 euro en 200 euro.

Artikel 7

Het materiaal dat wordt geleend mag niet verder uitgeleend of verhuurd worden aan derden.

Artikel 8

Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen die voortvloeien uit het gebruik van het gemeentelijk materiaal.

Artikel 9

Deze beslissing wordt voor goedkeuring aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.


(gemeenteraad 28 juni 2012)

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 14-03-2013