vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
dinsdag 14-08-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Belastingen & opcentiemen, retributies, tarieven, toelagen,...

Tarief - Uitleenreglement gemeentelijk materiaal

De gemeenteraad,
Bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal, volgens de voorschriften van de wet en in openbare zitting bijeen,
Gelet op artikel 173 van de Grondwet,
Gelet op artikel 42, artikel 187 en artikel 252 van het Gemeentedecreet;
Op voorstel van college van burgemeester en schepenen van 26 november 2013;
De Open VLD-fractie zal zich bij dit punt onthouden omdat dit reglement niet is voorgelegd voor advies aan de adviesraden;
Na bespreking;
BESLIST: met 14 stemmen akkoord en 6 onthoudingen (G. De Vroe, G. Smetsers, H. Vanhove, W. Pulinx, J. Vandermosten, H. Kunert - Open VLD)

Artikel 1

Behoudens onvoorziene gevallen dient de aanvraag tot ontlening minstens twee weken op voorhand gericht te worden aan het college van burgemeester en schepenen. Op de aanvraag staat de naam vermeld van diegene die verantwoordelijk zal zijn voor het ontleende materiaal. Zo niet wordt de persoon die het materiaal afhaalt aanzien als de verantwoordelijke. Deze persoon moet meerderjarig zijn en kan aansprakelijk worden gesteld tot het eventueel betalen van de hieronder vermelde kosten (zie artikels 3, 4, 5 en 6).
Bij het lenen van een AED toestel moet eveneens de naam worden vermeld van de persoon die een AED opleiding heeft gevolgd én vertrouwd is met het toestel.
Bij een gelijktijdige aanvraag beslist het college van burgemeester en schepenen aan wie de materialen worden toegewezen.

Artikel 2

Het materiaal (zie artikel 4) wordt gratis uitgeleend aan de Kampenhoutse scholen, Kampenhoutse verenigingen en de organisatoren van buurtfeesten. Het materiaal mag door hen alleen gebruikt worden op het grondgebied van de gemeente Kampenhout.
Het materiaal wordt eveneens gratis uitgeleend aan andere gemeentebesturen uitgezonderd het AED toestel. De stappenteller en de CO2-meter worden ook uitgeleend aan het OCMW (met inbegrip van de senioren- en serviceflats en het woonzorgcentrum).
Aan privé-personen en niet-Kampenhoutse verenigingen wordt niet uitgeleend.

Artikel 3

Het gevraagde materiaal dient afgehaald en teruggebracht te worden bij de gemeentelijke diensten, tijdens de gewone diensturen (8.15 tot 14 uur), op het afgesproken tijdstip dat wordt vermeld op het uitleendocument. Bij het terugbrengen zal het materiaal gecontroleerd worden samen met de persoon die het materiaal terugbrengt.
De periode van ontlening, de afspraken betreffende het afhalen en terugbrengen dienen strikt te worden nageleefd. Door het handtekenen van het uitleendocument verklaart de ontlener zich akkoord met dit "Tarief - en uitleenreglement gemeentelijk materiaal".
Info over het gebruik van bepaald materiaal kan worden opgevraagd bij de desbetreffende gemeentelijke dienst.

Artikel 4

De hieronder vermelde tarieven worden aangerekend wanneer het materiaal in zo'n mate is beschadigd waardoor het niet meer mogelijk is om het nog verder te gebruiken. Deze tarieven gelden ook bij verlies of het niet terugbrengen van het materiaal.

De tarieven worden vastgesteld op :

 • AED pad : 63 euro
 • Verbreken v.h. loodje van het AED toestel zonder het te gebruiken : 63 euro
 • AED toestel : 2565 euro
 • Brandblusapparaat : 150 euro
 • Brandwerend deken : 40 euro
 • CO2-meter : 197 euro
 • Kassa : 15 euro
 • Nadar : 70 euro
 • Partytafel : 80 euro
 • Podiumelement : 920 euro
 • Stappenteller : 23 euro
 • Stoel : 20 euro
 • Tafel : 90 euro
 • Vlag : 40 euro
 • Vlaggenmast : 250 euro
 • Vuurkorf : 25 euro
 • Wit paneel : 20 euro
 • Spanriem : 20, 50 euro

Wanneer het materiaal kan/moet hersteld worden, wordt de volledige herstellingskost doorgerekend.

Artikel 5

 • Het materiaal moet gereinigd worden vooraleer het wordt teruggebracht. Indien het materiaal nog zodanig is bevuild dat het moet gereinigd worden door het gemeentepersoneel zal hiervoor 30 euro/uur/persoon aangerekend worden.
 • Het materiaal dient ook volgens de richtlijnen van de gemeentelijke diensten geordend, gestapeld, verzameld en of opgeplooid te worden. Indien het materiaal niet volgens deze richtlijnen terugbezorgd wordt, zodoende dat het gemeentepersoneel hiervoor extra mankracht ter beschikking moet stellen, zal hiervoor 30 euro/uur/persoon aangerekend worden.

Artikel 6

Indien het materiaal ter plaatse moet worden geleverd en/of opgehaald, wordt er een verplaatsingskost van 50 euro aangerekend die wordt vermeerderd met 30 euro/uur/persoon voor de prestaties van het gemeentepersoneel. De levering en/of ophaal gebeurt tijdens de gewone diensturen van het gemeentepersoneel.
Nadars en podiumelementen worden, tijdens de gewone diensturen van het gemeentepersoneel, gratis ter plaatse geleverd en terug opgehaald.
Voor de Kampenhoutse scholen, de erkende Kampenhoutse jeugdverenigingen en voor de plaatselijke woonvoorziening voor volwassen personen met een mentale handicap wordt het materiaal, tijdens de gewone diensturen van het gemeentepersoneel, gratis ter plaatse geleverd en terug opgehaald.

Artikel 7

Het materiaal dat wordt geleend mag niet verder worden uitgeleend of verhuurd aan derden.

Artikel 8

Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen die voortvloeien uit het gebruik van het gemeentelijk materiaal.

Artikel 9

Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2014 en blijft geldig tot en met 31 december 2019.

Artikel 10

Deze beslissing wordt voor goedkeuring aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.


(gemeenteraad 17 december 2013)

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 14-01-2014