vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
zondag 22-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Belastingen & opcentiemen, retributies, tarieven, toelagen,...

Tarief - Seniorenfeest

De gemeenteraad,
Bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal, overeenkomstig de voorschriften van de wet en in openbare zitting;
Gelet op de grondwet, meer bepaald art. 173;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, laatst gewijzigd bij decreet van 29 juni 2012,
Overwegende dat het gemeentebestuur jaarlijks een seniorenfeest organiseert waar een middagmaal en showprogramma wordt aangeboden waarvoor tarieven moeten worden vastgelegd;
Gelet op het positief advies van senioka dd. 21.05.2013;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na bespreking,
BESLIST: met 19 stemmen akkoord en 1 onthouding (M. Fannes - Vl. Belang)

Artikel 1

De tarieven voor de inkomkaarten van het seniorenfeest worden als volgt vastgesteld:

  • 15 euro per persoon voor een middagmaal en het showprogramma
  • 7 euro per persoon voor enkel het showprogramma.

Artikel 2

Er wordt een inkomkaart gratis aangeboden aan de geafficheerde personen die hun medewerking verlenen aan de kaartenverkoop alsook aan de vrijwilligers die zich inzetten tijdens het seniorenfeest.

Artikel 3

De gemeenteraad geeft aan het college van burgemeester en schepenen de bevoegdheid om de tarieven voor de inkomkaarten voor de volgende jaren vast te stellen tussen 15 euro en 25 euro.
De gemeenteraad geeft aan het college van burgemeester en schepenen de bevoegdheid om de tarieven voor de consumpties vast te stellen tussen 1 en 15 euro.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking vanaf heden en is geldig tot en met 31 december 2019.

Artikel 5

Deze beslissing wordt voor goedkeuring aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.


(gemeenteraad 20 juni 2013)

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 10-10-2016