vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
zaterdag 21-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Belastingen & opcentiemen, retributies, tarieven, toelagen,...

Tarief - Kunstenatelier

De gemeenteraad,
Bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal, volgens de voorschriften van de wet en in openbare zitting bijeen,
Gelet op artikel 173 van de Grondwet,
Gelet op artikel 42, artikel 187 en artikel 252 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het positief advies van de jeugdraad dd. 19 maart 2015;
Gelet op het positief advies van de cultuurraad dd. 23 maart 2015;
Gelet op het positief advies van het college van burgemeester en schepenen dd. 21 april 2015;
Gelet op het tariefreglement Kinderkunstenatelier goedgekeurd op de gemeenteraad van 18 april 2013;
Gelet op de motivering van het stemgedrag van de Open VLD-fractie, met name dat zij zich nu zullen onthouden omdat zij niet akkoord konden gaan met de beslissing van de gemeenteraad van 18 april 2013 die een verhoging van de tarieven vaststelde. De Open VLD-fractie wenst deze lijn nu door te trekken;
Na bespreking;
BESLIST: met 15 stemmen akkoord en 4 onthoudingen (G. De Vroe, G. Smetsers, H. Vanhove, J. Vandermosten - Open VLD).

Artikel 1

De tarieven (inschrijvingsgelden) voor het kunstenatelier per schooljaar als volgt vast te stellen:

 • Kinderen vanaf 6 jaar tot en met 18 jaar woonachtig* in de gemeente:
  • voor het eerste of enig kind uit een gezin : € 150
  • voor het tweede kind uit eenzelfde gezin : € 125
  • vanaf het derde kind uit eenzelfde gezin : € 100
 • Kinderen vanaf 6 jaar tot en met 18 jaar niet-woonachtig in de gemeente:
  • voor het eerste of enig kind uit een gezin : € 200
  • voor het tweede kind uit eenzelfde gezin : € 175
  • vanaf het derde kind uit eenzelfde gezin : € 150

* Onder woonachtig in de gemeente wordt verstaan, de kinderen waarvan minstens één van beide ouders is ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Kampenhout.

Artikel 2

Indien op 1 januari van het lopende schooljaar blijkt dat er nog plaatsen beschikbaar zijn kunnen kinderen nog inschrijven maar dan aan een verminderd tarief.

 • Kinderen vanaf 6 jaar tot en met 18 jaar woonachtig* in de gemeente:
  • voor het eerste of enig kind uit een gezin : € 115
  • voor het tweede kind uit eenzelfde gezin : € 90
  • vanaf het derde kind uit eenzelfde gezin : € 65
 • Kinderen vanaf 6 jaar tot en met 18 jaar niet-woonachtig* in de gemeente:
  • voor het eerste of enig kind uit een gezin : € 165
  • voor het tweede kind uit eenzelfde gezin : € 140
  • vanaf het derde kind uit eenzelfde gezin : € 115

* Onder woonachtig in de gemeente wordt verstaan, de kinderen waarvan minstens één van beide ouders is ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Kampenhout.

Artikel 3

De tarieven (inschrijvingsgelden) voor het kunstenatelier per schooljaar als volgt vast te stellen:

 • Volwassenen (vanaf 19 jaar) woonachtig in de gemeente:
  • 1ste lid uit een gezin : € 200
  • 2de lid uit eenzelfde gezin : € 175
  • vanaf 3de lid uit eenzelfde gezin : € 150
 • Volwassenen (vanaf 19 jaar) niet-woonachtig in de gemeente:
  • 1ste lid uit een gezin : € 250
  • 2de lid uit eenzelfde gezin : € 225
  • vanaf 3de lid uit eenzelfde gezin : € 200

Artikel 4

Indien op 1 januari van het lopende schooljaar blijkt dat er nog plaatsen beschikbaar zijn kunnen volwassenen nog inschrijven maar dan aan een verminderd tarief.

 • Volwassenen (vanaf 19 jaar) woonachtig in de gemeente:
  • 1ste lid uit een gezin : € 165
  • 2de lid uit eenzelfde gezin : € 140
  • vanaf 3de lid uit eenzelfde gezin : € 115
 • Volwassenen (vanaf 19 jaar) niet-woonachtig in de gemeente:
  • 1ste lid uit een gezin : € 215
  • 2de lid uit eenzelfde gezin : € 190
  • vanaf 3de lid uit eenzelfde gezin : € 165

Artikel 5

De tarieven vermeldt onder artikel 1 en 2 omvatten het lesgeld en het knutselmateriaal. De tarieven vermeldt onder artikel 3 en 4 omvatten uitsluitend het lesgeld en niet het knutselmateriaal.

Artikel 6

Het inschrijvingsgeld wordt niet terugbetaald.

Artikel 7

De inschrijvingsgelden worden gefactureerd en dienen betaald te worden binnen de termijn die wordt vermeld op de factuur.

Artikel 8

Bij het niet tijdig betalen van de factuur wordt bij het versturen van een aangetekende aanmaning 20 euro aangerekend voor port- en administratiekosten.

Artikel 9

De gemeenteraad geeft aan het college van burgemeester en schepenen de bevoegdheid om de tarieven voor de volgende jaren vast te stellen tussen 0 euro en 250 euro.

Artikel 10

Het voorgaande besluit van de gemeenteraad met hetzelfde onderwerp, namelijk 'Tariefreglement Kinderkunstenatelier' d.d. 18 april 2013 wordt opgeheven vanaf 1 juli 2015.

Artikel 11

Dit besluit treedt in werking vanaf 1 juli 2015 en is geldig tot en met 30 juni 2019.

Artikel 12/b>

Dit besluit wordt voor goedkeuring aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.


(gemeenteraad 7 mei 2015)

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 18-05-2015