vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
donderdag 16-08-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Belastingen & opcentiemen, retributies, tarieven, toelagen,...

Tarieven toeristisch promotiemateriaal

De gemeenteraad,
Bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal, dit overeenkomstig de voorschriften van de wet en in openbare zitting bijeen;
Gelet op artikel 173 van de grondwet;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, §2;
Op voorstel van college van burgemeester en schepenen van 29 oktober 2013;
Na bespreking;
BESLIST: met algemene stemmen

Artikel 1: Verkoopprijzen toeristisch promotiemateriaal

De verkoopprijs als volgt vast te stellen :

  1. Geschiedenisboek Groot-Kampenhout, recentste uitgave : 20 EUR
  2. Geschiedenisboeken Kampenhout, Berg, Buken en Nederokkerzeel, oude uitgaven : 5 EUR
  3. Toeristische brochures en gidsen (fiets- en wandelroutes): 2,5 EUR
  4. Kaart trage wegen : 1 EUR
  5. Verjaardagskalender : 2,50 EUR
  6. Boek "Sabena 548, de laatste vlucht van Juliet Bravo" : 14 EUR

Brochures aangekocht bij de provincie of andere organisaties worden doorverkocht aan de kostprijs.

Artikel 2

De gemeenteraad geeft aan het college van burgemeester en schepenen de bevoegdheid om de tarieven voor de volgende jaren vast te stellen tussen 1 euro en 25 euro.

Artikel 3: Geldigheidsduur

Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2014 en blijft geldig tot 31 december 2019.

Artikel 4: Toezichthoudende overheid

Dit besluit wordt voor goedkeuring aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.


(gemeenteraad 17 december 2013)

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 14-01-2014