vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
maandag 23-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Belastingen & opcentiemen, retributies, tarieven, toelagen,...

Tarief - Beluchtingsstokken, tuinafvalzakken, composteerbare GFT-zakjes en bijhorende afvalemmertjes

De gemeenteraad,
Bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal, volgens de voorschriften van de wet en in openbare zitting bijeen;
Gelet op de Grondwet, artikel 173;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, artikel 187 en artikel 253,3°,
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Overwegende dat de intercommunale Interza de mogelijkheid tot aankoop van de goederen op het recyclagepark wil blijven behouden
Na bespreking;
BESLIST: met algemene stemmen

Artikel 1

De beluchtingsstokken, tuinafvalzakken, composteerbare gft-zakjes en de bijhorende afvalemmertjes zullen op het recyclagepark te koop worden aangeboden.

Artikel 2

Het tarief wordt vastgesteld op :

  • beluchtingsstok voor compostvat : 5 euro
  • tuinafvalzak : 5 euro
  • vijftig 8-liter zakjes en bijhorend afvalemmertje : 5 euro
  • honderd (2 rollen) 8-liter zakjes : 5 euro

Artikel 3

DHet intergemeentelijk samenwerkingsverband Interza wordt gemachtigd om de tarieven voor de goederen die worden vermeld in artikel 2 te innen met ingang vanaf 1 januari 2014.

Artikel 4

De gemeenteraad geeft aan het college van burgemeester en schepenen de bevoegdheid om de tarieven voor de volgende jaren vast te stellen tussen 0 euro en 10 euro.

Artikel 5

Dit besluit is geldig van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019.

Artikel 6

Dit besluit wordt voor goedkeuring overgemaakt aan de toezichthoudende overheid.


(gemeenteraad 17 december 2013)

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 15-01-2014