vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
maandag 23-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Belastingen & opcentiemen, retributies, tarieven, toelagen,...

Retributie - Gebruik van de MIMOBUS

De gemeenteraad,
Bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal, dit overeenkomstig de voorschriften van de wet en in openbare zitting bijeen;
Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42 § 3 van het Gemeentedecreet;
Aangezien de overeenkomst tussen het gemeentebestuur en De Lijn betreffende de belbus in mei 2014 werd stopgezet;
Gelet op het schrijven van De Lijn Vlaams-Brabant dd. 26 maart 2015 waarin wordt meegedeeld dat de diensten van belbus 700 vanaf 25 juni 2015 zullen geschrapt worden in het kader van de besparingsdoelstellingen van 2015 voor De Lijn;
Aangezien het gemeentebestuur een alternatief wil bieden, meer bepaald het organiseren van geregeld vervoer van en naar de activiteiten ingericht door het gemeentebestuur en of OCMW (bijvoorbeeld dansnamiddag, dorpsrestaurant, sociaal restaurant, markt) of activiteiten die plaatsvinden in de gemeente en gericht zijn op senioren (bijvoorbeeld hobbyclub, Ziekenzorg);
Gelet op het memorandum van Senioka;
Gelet op de vraag van Senioka en de bespreking hieromtrent;
Gelet op het voorstel om de senioren van 60+ ook gebruik te laten maken van de mindermobielenbus (MIMOBUS);
Aangezien sommige inwoners minder mobiel zijn en verplaatsingsproblemen hebben (door ziekte, handicap, ouderdom, gebrek aan eigen vervoer of gebrek aan openbaar vervoer) maar toch nog wensen deel te nemen aan het gemeenschapsleven;
Gelet op de overeenkomst tussen het gemeentebestuur en Ons Tehuis Brabant betreffende het ter beschikking stellen van minibusjes;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na bespreking;
BESLIST: met 18 stemmen akkoord en 1 onthouding (M. Fannes - Vl. Belang)

Artikel 1

De retributie wordt vastgesteld op 1,5 euro per rit. Een heen- en terugrit bedraagt 3 euro.

Artikel 2

De retributie is betaalbaar door middel van een tienbeurtenkaart ten bedrage van 15 euro die 24 maanden geldig is.
De retributie wordt betaald bij de aankoop van de tienbeurtenkaart.

Artikel 3

De retributie is verschuldigd door diegene die een reservatie maakt voor het geregeld vervoer. Een gemaakte reservatie wordt aangeduid op de tienbeurtenkaart. Een niet tijdig geannuleerde rit wordt bij een eerstvolgende rit aangerekend.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen kan, onder de door hen vastgestelde voorwaarden, aan het doelpubliek één gratis heen- en terugrit aanbieden per jaar.

Artikel 5

Senioren en/of minder mobiele personen die in het bevolkingsregister van de gemeente zijn ingeschreven kunnen een beroep doen op het geregeld vervoer.
De bewoners van de zorginstellingen in Kampenhout die niet zijn ingeschreven in het bevolkingsregister kunnen eveneens een beroep doen op het geregeld vervoer.

Artikel 6

Indien een persoon geen beroep meer wenst te doen op de dienst kan het tegoed op de tienbeurtenkaart worden terugbetaald op eenvoudig verzoek en dit tot op de vervaldatum.

Artikel 7

De gemeenteraad geeft aan het college van burgemeester en schepenen de bevoegdheid om de retributie per rit voor de volgende jaren vast te stellen tussen 0 euro en 5 euro.

Artikel 8

Dit besluit treedt in werking vanaf heden en is geldig tot en met 31 december 2019.


(gemeenteraad 16 juni 2016)

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 27-06-2016