vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
zondag 22-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Belastingen & opcentiemen, retributies, tarieven, toelagen,...

Retributie - Hydraulisch advies bij grote projecten

Artikel 1

Bij grote projecten op gebied van ruimtelijke ordening wordt een hydraulische screening uitgevoerd om de invloed van deze projecten op het rioleringsstelsel te kennen.
De hydraulische screening wordt uitgevoerd bij :

 1. verkavelingen en industrieterreinen met aanleg van nieuwe wegen
  Uitzondering: het grootste deel van de verkaveling is gelegen binnen de 50m woonzone.
  Er zijn slechts enkele achterliggende loten binnen het woongebied.
 2. grote bouwprojecten met openbare ruimten of ruimten met een openbare servitude of grote verharde oppervlakten (norm: meer dan 1.000 m² totale oppervlakte volgens de aanstiplijst van de provinciale stedenbouwkundige verordening hemelwater).
  Mogelijke uitzondering: het project valt binnen de 50 m zone en heeft minder dan 40 % verharde oppervlakten. Deze projecten worden individueel beoordeeld door het college van burgemeester en schepenen.
 3. bouwprojecten in bestaande knelpuntgebieden. Deze projecten worden individueel beoordeeld door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 2

De opdracht voor het uitvoeren van een hydraulische screening en het opmaken van een hydraulisch advies wordt door het college per project aan de N.V. Aquafin gegeven. De N.V. Aquafin maakt voor elk project vooraf een raming van de kostprijs op. Onder screening wordt verstaan : berekening, studie en begeleiding van de betreffende verkaveling of industrieterrein. In de begeleiding kan ook de controle op de uitvoering voorzien of opgelegd worden.

Artikel 3

De vergoeding voor het uitvoeren van een hydraulische screening is verschuldigd door de aanvrager/uitvoerder van het project aan de gemeente. De vergoeding is gelijk aan de kostprijs die opgegeven wordt door de N.V. Aquafin.

Artikel 4

Bij niet-betaling van de vergoeding voor de hydraulische screening wordt de stedenbouwkundige vergunning/verkavelingsvergunning niet afgeleverd.

Artikel 5

De vergoeding voor de hydraulische screening is verschuldigd bij elke aanvraag van een project zoals bepaald in artikel 1. Ingeval van eventuele weigering van de vergunning wordt niet tot terugbetaling overgegaan.

Artikel 6

Procedure

 1. De uitvoerder/aanvrager van het project wordt door het college van burgemeester en schepenen op de hoogte gebracht van de noodzaak van een hydraulische screening. Dit gebeurt zo snel mogelijk na het indienen van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsaanvraag.
 2. Het college geeft opdracht aan de N.V. Aquafin om een hydraulische screening uit te voeren en een hydraulisch advies uit te brengen.
 3. De N.V. Aquafin maakt een raming van de kostprijs voor de hydraulische screening over aan het college van burgemeester en schepenen.
 4. Het college van burgemeester en schepenen rekent de kostprijs voor de hydraulische screening door aan de aanvrager/uitvoerder van het project. De aanvrager ontvangt hiervoor een uitnodiging tot betaling.(= factuur)
 5. De aanvrager/uitvoerder van het project betaalt per kerende de kostprijs voor de hydraulische screening aan de gemeente.
 6. Wanneer de betaling niet voldaan werd vóór het einde van de behandelingstermijn van het dossier, wordt de stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning geweigerd.

Artikel 7

Dit reglement wordt bekend gemaakt.

Artikel 8

Dit reglement treedt in werking vanaf 01.01.2009.

Artikel 9

Deze beslissingen worden met algemene stemmen goedgekeurd.

Artikel 10

Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid verzonden.


(gemeenteraad 20 november 2008)

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 14-03-2013