vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
donderdag 19-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Belastingen & opcentiemen, retributies, tarieven, toelagen,...

Retributie - de goederen en de gravures op de gemeentelijke begraafplaatsen

De gemeenteraad,
Bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal overeenkomstig de voorschriften van de wet en in openbare zitting;
Gelet op de grondwet, meer bepaald artikel 173;
Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42 § 3;
Gelet op het decreet van 16 januari 2004 betreffende de begraafplaatsen en de lijkbezorging en latere wijzigingen;
Gelet op het gemeentelijk algemeen reglement op de begraafplaatsen van 20 oktober 2016;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 17 december 2013 betreffende de retributie op de goederen en de gravures op de gemeentelijke begraafplaatsen dat geldig is tot 31 december 2019;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 17 december 2013 betreffende de retributie op de gemeentelijke dubbele grafkelder dat geldig is tot 31 december 2019;
Overwegende dat het noodzakelijk is om een aparte retributie vast te stellen voor een gemeentelijke urnenkelder die niet van een eenvormige afdeksteen wordt voorzien;
Overwegende dat het wenselijk is dat alle retributies voor goederen op de begraafplaatsen in één reglement worden opgenomen;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na bespreking;
BESLIST: met algemene stemmen.

Artikel 1

§1. Een retributie voor de urnenkelders en columbaria worden als volgt vastgesteld :

 1. 300 euro voor een columbarium met voorzetplaat
 2. 300 euro voor een urnenkelder met eenvormige afdeksteen aangeleverd door het gemeentebestuur
 3. 200 euro voor een losse urnenkelder (zonder voorzetplaat)

§2. De retributie voor de gemeentelijke dubbele grafkelder wordt vastgesteld op 800 euro per dubbele grafkelder.

Artikel 2

§ 1. De retributie voor de gravures zoals hieronder vermeld welke op verzoek van de nabestaanden en door toedoen van het gemeentebestuur worden uitgevoerd op de voorzetplaten columbaria (rechthoekig model) en op de eenvormige afdekstenen op de urnenvelden worden als volgt vastgesteld :

 1. 110 euro voor een basisgravure. Dit is de naam, voornaam, geboorte- en overlijdensjaar.
 2. 110 euro voor een (gedeeltelijke) basisgravure. Dit is ofwel naam, voornaam en geboortejaar, ofwel geboorte- en overlijdensjaar, ofwel overlijdensjaar.
 3. 45 euro voor het graveren van een levensbeschouwelijk teken (kruis, palm, fakkel) gelijktijdig met de basisgravure.
 4. 110 euro voor het graveren van een levensbeschouwelijk teken (kruis, palm, fakkel) niet gelijktijdig met de basisgravure.
 5. 110 euro voor het uitschuren van een verkeerd uitgevoerde gravure ten gevolge van onduidelijke en/of foutieve opgave door de nabestaanden.

§ 2. De retributie voor de basisgravure (naam, voornaam, overlijdensjaar) die op verzoek van de nabestaanden en door toedoen van het gemeentebestuur wordt uitgevoerd op de afneembare voorzetplaten van de afscheidstafels ter hoogte van de strooiweide wordt vastgesteld op 110 euro.

§ 3. De retributie voor de versierselen op de eenvormige voorzetplaten van de columbaria en de eenvormige afdekstenen van de urnenkelders worden als volgt vastgesteld :

 1. 25 euro voor het plaatsen van één foto (foto wordt aangeleverd door de nabestaanden)
 2. 70 euro voor het verwijderen van een reeds geplaatste foto
 3. 160 euro voor de levering en plaatsing een conisch vaasje in graniet (12cm hoog 7 cm breed) of een evenwaardige goedgekeurde variant indien de plaatsing gelijktijdig gebeurt met de basisgravure.
 4. 210 euro voor de levering en plaatsing van een conisch vaasje in graniet (12cm hoog 7 cm breed) of een evenwaardige goedgekeurde variant indien de plaatsing niet gelijktijdig gebeurt met de basisgravure.

Artikel 3

Worden vrijgesteld van de retributies vermeld in artikel 1 §1 en artikel 2 : de personen wiens behoeftigheid werd vastgesteld door het OCMW en waarvan de uitvaartkosten ten laste werden genomen door het gemeentebestuur.

Artikel 4

De retributie is verschuldigd door de persoon die de aanvraag doet.
De retributie wordt gefactureerd en moet betaald worden binnen de vooropgestelde termijn die staat vermeld op de factuur.

Artikel 5

Aanmaningskosten (voor facturen) voor aangetekende zendingen zijn ten laste van de debiteur. De port- en administratiekost die wordt doorgerekend bedraagt 20 euro.

Artikel 6

De gemeenteraadsbesluiten van 17 december 2013 betreffende de retributie op de goederen en de gravures op de gemeentelijke begraafplaatsen en de retributie op de gemeentelijke dubbele grafkelder worden opgeheven vanaf 1 november 2016.
Dit besluit treedt in werking vanaf 1 november 2016 en is geldig tot en met 31 december 2019.

Artikel 7

Dit besluit wordt voor goedkeuring aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.


(gemeenteraad 20 oktober 2016)

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 28-10-2016