vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
donderdag 16-08-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Belastingen & opcentiemen, retributies, tarieven, toelagen,...

Retributie - Gebruik van elektriciteitskast door standplaatshouders op de kermissen

De gemeenteraad,
Bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal overeenkomstig de voorschriften van de wet en in openbare zitting;

Gelet op de grondwet, meer bepaald artikel 173 ;
Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42 § 3;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 10 mei 2012 betreffende de retributie voor het gebruik van een elektriciteitskast door de standplaatshouders op de kermis dat geldig is tot en met 31 december 2013;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Aangezien het gemeenbestuur elektriciteitskasten ter beschikking stelt aan de standplaatshouders zodat zij hun attractie/kraam kunnen aansluiten op het elektriciteitsnet. Het ter beschikking stellen van deze elektriciteitskasten betekent een extra kost voor het gemeentebestuur;
Overwegende dat met deze retributie het gemeentebestuur de extra kost voor het ter beschikking stellen van de elektriciteitskast wil doorrekenen evenals het elektriciteitsverbruik van de effectieve gebruikers zonder daarbij een meerwaarde of winst te realiseren;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 3 december 2013;
Na bespreking;
BESLIST: met algemene stemmen.

Artikel 1

De retributie wordt als volgt forfaitair vastgesteld :

  • blauwe stekker (32 A) : 35 euro/per aansluiting/per kermis
  • rode stekker ( 63 A) : 60 euro/per aansluiting/per kermis

Artikel 2

De retributie wordt gefactureerd en moet betaald worden binnen de vooropgestelde termijn die staat vermeld op de factuur.
Bij niet-betaling beslist het college van burgemeester en schepenen over de te nemen maatregelen: geen toekenning van een standplaats bij een volgende kermis.

Artikel 3

Aanmaningskosten (voor facturen) voor aangetekende zendingen zijn ten laste van de debiteur. De port- en administratiekost die wordt doorgerekend bedraagt 20 euro.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking vanaf heden en is geldig tot en met 31 december 2019.

Artikel 5

Dit besluit wordt voor goedkeuring aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.


(gemeenteraad 16 januari 2014)

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 10-02-2014