vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
zondag 22-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Belastingen & opcentiemen, retributies, tarieven, toelagen,...

Retributie voor administratieve prestaties

De gemeenteraad,
Bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal overeenkomstig de voorschriften van de wet en in openbare zitting;
Gelet op de grondwet, meer bepaald artikel 173;
Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42 § 3;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 6 oktober 1998 betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht op woningen, en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen;
Overwegende dat administratieve prestaties voor de gemeente lasten met zich meebrengt en dat het aangewezen is een billijke vergoeding aan te rekenen; Na bespreking;
BESLIST: met 13 stemmen akkoord en 6 onthoudingen (G. De Vroe, G. Smetsers, H. Vanhove, J. Vandermosten, H. Kunert en J. Honée- Open VLD)

Artikel 1

Er wordt een retributie gevestigd die verschuldigd is voor de administratieve prestaties zoals die in artikel drie worden vermeld.

Artikel 2

De retributie is verschuldigd door de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die het stuk of de inlichting vraagt en ze moet betaald worden bij de aflevering van het administratief stuk of inlichting.

Artikel 3

De retributie wordt als volgt vastgesteld :

 1. Afdrukken/kopiëren per blad :
  • A4 zwart-wit : 0,10 euro
  • A4 kleur : 0,20 euro
  • A3 zwart-wit : 0,20 euro
  • A3 kleur : 0,40 euro
 2. Planafdruk :
  • zwart-wit : 10 euro/m²
  • kleur : 25 euro/m²
 3. Kiezerslijst : 20 euro
 4. Voor het opzoeken van allerhande gegevens en inlichting aan 30 euro per uur met een minimumaanslag van 30 euro.
 5. Schriftelijke inlichtingen van stedenbouwkundige aard op vraag van notarissen, andere personen of verenigingen 80 euro (inclusief verzendingskosten) per onroerend goed.
  Een onroerend goed is een geheel van één of meer aangrenzende kadastrale percelen waarvan het zakelijk recht in eenzelfde transactie wordt overgedragen aan eenzelfde natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging.
 6. Aanmaningskosten (voor facturen) voor aangetekende zendingen zijn ten laste van de debiteur. De port- en administratiekost die wordt doorgerekend bedraagt 20 euro.
 7. Afleveren van een conformiteitsattest
  • 62,50 euro voor een zelfstandige woning
   Een zelfstandige woning is een woning die beschikt over een toilet, een bad of douche en een kookgelegenheid.
  • 62, 50 euro voor een kamerwoning, verhoogd met 12,50 euro per kamer vanaf de zesde kamer, met een maximum van 1250 euro
   Een kamerwoning is elk gebouw of deel ervan dat bestaat uit één of meer kamers en gemeenschappelijke ruimten.

  Wanneer de afgifte van een conformiteitsattest wordt geweigerd, is de retributie eveneens verschuldigd.

Artikel 4

Voor kopieën/afschriften van bestuursdocumenten die afgeleverd worden in het kader van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur wordt enkel de kostprijs aangerekend.

Artikel 5

Wanneer de gevraagde stukken met de post worden verstuurd worden de verzendingskosten aan de retributie toegevoegd.

Artikel 6

De gemeenteraad geeft aan het college van burgemeester en schepenen de bevoegdheid om de retributie voor de volgende jaren vast te stellen tussen 0 euro en 100 euro.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking vanaf heden en is geldig tot en met 31 december 2019.

Artikel 8

Dit besluit wordt voor goedkeuring aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.


(gemeenteraad 3 april 2014)

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 07-04-2014