vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
donderdag 16-08-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Financiën
Momenteel geen verdere nieuwsberichten omtrent financiën.

Contacten

  • Financieel beheerder: 016/659961
  • Belastingen en retributies: 016/659963
  • Boekhouding: 016/659964

Belasting & opcentiemen:

Omschrijving   (klik de omschrijving aan om het bestand te openen) datum gemeenteraad datum publicatie op website geldig tot
Aanvullende belasting op de personenbelasting 15.12.2016 23.12.2016 31.12.2019
Opcentiemen op de onroerende voorheffing 21.12.2017 22.12.2017 31.12.2019
Exploitatie van taxidiensten 14.11.2013 02.01.2014 31.12.2019
Exploitatie van diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder 14.11.2013 02.01.2014 31.12.2019
Afgifte van administratieve stukken 03.04.2014 07.04.2014 31.12.2019
Verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten 13.02.2014 24.02.2014 31.12.2019
Algemene gemeentebelasting 15.12.2016 23.12.2016 31.12.2019
Inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen 20.10.2016 28.10.2016 31.12.2019
Opruimen van sluikstorten 02.01.2007
Tweede verblijven 13.02.2014 24.02.2014 31.12.2019
Leegstand van gebouwen en woningen 18.05-2017 02.06.2017 31.12.2019
Opcentiemen op de door het Vlaamse Gewest geheven heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen 11.12.2014 01.01.2015 31.12.2019
Opcentiemen op de door het Vlaamse Gewest geheven heffing op de leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten 11.12.2014 01.01.2015 31.12.2019
Bouwen en verbouwen 21.09.2017 28.09.2017 31.12.2019
Niet-bebouwde percelen in een niet-vervallen verkaveling 02.01.2007
Aanvragen tot of melding van het exploiteren of veranderen van hinderlijke inrichtingen 02.01.2007
Verhaalbelasting op de verwerving van de zate van de openbare weg 02.01.2007
Lijk- en asbezorging niet-inwoners 20.10.2016 28.10.2016 31.12.2019
Belasting op ontgravingen 11.05.2006
Belasting op het vervoer van personen met een politievoertuig - KASTZE 03.04.2014 07.04.2014 31.12.2019
Openingsbelasting en jaarlijkse belasting op de nachtwinkels 24.01.2013 05.02.2013 31.12.2019
Belasting op het niet optimaal afkoppelen van hemel- en afvalwater, berging en buffering op privédomein en op een bijkomende huisaansluiting op de openbare riolering 21.04.2016 26.04.2016 31.12.2019

Retributie en tarieven:

Omschrijving   (klik de omschrijving aan om het bestand te openen) datum gemeenteraad datum publicatie op website geldig tot
Retributie voor administratieve prestaties 03.04.2014 07.04.2014 31.12.2019
Retributie - Reglement inzake vervreemding van roerende goederen 11.09.2014 14.10.2014 31.12.2019
Uitleenreglement informatieve spelen 28.06.2012 23.07.2012
Uitleenreglement gemeentelijk materiaal 17.12.2013 14.01.2014 31.12.2019
Tariefreglement en openingsuren van het witloofmuseum 14.11.2013 02.01.2014 31.12.2019
Tarieven toeristisch promotiemateriaal 17.12.2013 14.01.2014 31.12.2019
Tarieven openbare bibliotheek 17.11.2016 24.11.2016 31.12.2019
Huur van sport- en cultuurinfrastructuur 12.09.2013 02.01.2014 31.12.2019
Tariefreglement voor 't Grobbeltje, BKO & sportweken 21.02.2013 14.03.2013 31.12.2019
Vaststelling huurreglement muziekinstrumenten 20.06.2013 10.07.2013 31.12.2019
Tarief Kunstenatelier 07.05.2015 18.05.2015 30.06.2019
Aanpassing schoolreglement gemeenteschool Kampenhout 20.04.2017 22.06.2017 -
Seniorenfeest 20.06.2013 10.07.2013 31.12.2019
Computerlessen voor senioren 12.03.2009
Beluchtingsstokken, tuinafvalzakken, composteerbare GFT-zakjes en bijhorende afvalemmertjes 17.12.2013 06.01.2014 31.12.2019
Rioolaansluitingen, overeenkomst tussen VMW en de gemeente Kampenhout 20.11.2008
Afkoppeling van regen- en afvalwater, berging en buffering op privé-domein 20.11.2008
Bouwen van een individuele afvalwaterzuiveringsinstallatie bij particuliere woningen 20.11.2008
Bouwen van individuele afvalwaterzuiveringsinstallaties bij particuliere woningen die als voorwaarde of last werden opgenomen in een omgevingsvergunning en niet gelegen zijn in individueel te optimaliseren buitengebied 21.12.2017 22.12.2017 n.v.t.
Hydraulisch advies bij grote projecten 20.11.2008
Boordstenen en kasseien 12.06.2008
Uitvoering van werken en diensten voor derden 13.02.2014 24.02.2014 31.12.2019
Retributie voor de concessies op de gemeentelijke begraafplaatsen 20.10.2016 28.10.2016 31.12.2019
Retributie voor de goederen en de gravures op de gemeentelijke begraafplaatsen 20.10.2016 28.10.2016 31.12.2019
Gebruik van elektriciteitskast door standplaatshouders op de kermissen 16.01.2014 10.02.2014 31.12.2019
Afsluiten saneringsovereenkomst tussen de gemeente Kampenhout en V.M.W. 18.10.2007 20.01.2015 n.v.t.
Verhuur lokalen jeugddienst, gemeenschapscentrum De Krop, pastorij Buken en lokaal Beethoven (De Cultuurberg) 18.06.2015 14.07.2015 31.12.2019
Toegangsbijdrage bij (podium)voorstellingen of deelnamekosten bij socio-culturele, vormende of sportieve activiteiten georganiseerd door de gemeente 10.10.2013 02.01.2014 31.12.2019
Retributie op het gebruik van de MIMOBUS 16.06.2016 27.06.2016 31.12.2019
Retributie - werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein 01.01.2016 23.12.2016 31.12.2018

Toelagen:

Omschrijving   (klik de omschrijving aan om het bestand te openen) datum gemeenteraad datum publicatie op website geldig tot
Plaatsen van een zonneboiler 24.08.2017 06.09.2017
Plaatsen van hoogrendementsglas 24.08.2017 06.09.2017
Plaatsen van een warmtepomp 24.08.2017 06.09.2017
Compostvat-compostbak 08.01.2009
Vergoeding voor de verkoop van huisvuilzakken door handelszaken 15.12.2016 23.12.2016 31.12.2019
Jubileumvieringen, manifestaties en plechtigheden 14.11.2013 14.01.2014 31.12.2019
Geboorte en adoptie 15.02.2007
Kermisworp 15.02.2007
Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (Gros) 18.06.2009
Kampenhoutse sportverenigingen 17.12.2013 15.01.2014 31.12.2019
Subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen 17.12.2013 14.01.2014 31.12.2019
Subsidiereglement voor jeugdverenigingen 16.06.2016 27.06.2016 31.12.2019
Ondersteuning van de voor- en naschoolse en buitenschoolse kinderopvang in niet-gemeentescholen van Kampenhout 10.10.2013 02.01.2014 30.06.2019
Reglement cultuur-en poëzieprijs 10.10.2013 02.01.2014 31.12.2019
Subsidie - instandhouding van nestgelegenheden voor de huiszwaluwen 15.12.2016 23.12.2016 31.12.2019
Toelage voor de mantelzorg (tot en met 31.03.2018) 24.08.2017 06.09.2017 31.12.2019
Toelage voor de mantelzorg (vanaf 01.04.2018) 08.03.2018 15.03.2018 31.12.2019
pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 15-03-2018