vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
donderdag 16-08-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Digitaal loket
Selecteer het gewenste thema om de beschikbare digitale documenten te bekijken.

Legende

Ikoon voor online invulformulier online invulformulier
Ikoon voor document in pdf-formaat document in pdf-formaat
Ikoon voor document in Word-formaat document in Word-formaat
Ikoon voor email betrokken dienst email de betrokken dienst
eID document via eID
webmeldingskaart - webformulier decoratie decoratie info gemeentebestuur@kampenhout.be
klachtenformulier - webformulier Klachtenformulier decoratie info gemeentesecretaris@kampenhout.be
decoratie Voorstel van burgers decoratie info klachten@kampenhout.be

Spontane sollicitatie - webformulier decoratie decoratie info personeelsdienst@kampenhout.be
Informatie - Communicatie
 • Aanvraag plaatsing info op infoportieken
Aanvraag plaatsing info op infoportieken - webformulier Aanvraag plaatsing info op infoportieken - afdrukformulier Aanvraag plaatsing info op infoportieken - Wordformulier info info@kampenhout.be
Burgerzaken
 • Toestemming opname overlijdensbericht in gemeentelijk informatieblad/website
decoratie Toestemming opname overlijden in gemeentelijk informatieblad/website - afdrukformulier Toestemming opname overlijden in gemeentelijk informatieblad/website - Word form info burgerlijkestand@kampenhout.be

 • Begraafplaatsen - Aanvraag afdeksteen-colplaat en gravure
decoratie Aanvraag afdeksteen-colplaat en gravure - afdrukformulier Aanvraag afdeksteen-colplaat en gravure - Word form info begraafplaatsen@kampenhout.be
Cultuur
Online inschrijvingsformulier Kunstenatelier decoratie decoratie info jeugd@kampenhout.be

decoratie Aanvraagformulier voor organiseren van een evenement - afdrukformulier Aanvraagformulier voor organiseren van een evenement - Word form info secretariaat@kampenhout.be

decoratie Buurtfeesten Aanvraag uitleenmateriaal - afdrukformulier Buurtfeesten Aanvraag uitleenmateriaal - Wordformulier info secretariaat@kampenhout.be

decoratie Buurtfeesten aanvraag schenken van sterke en/of gegiste dranken - afdrukformulier Buurtfeesten aanvraag schenken van sterke en/of gegiste dranken - afdrukformulier info localeeconomie@kampenhout.be

 • Aanvraag plaatsing info op infoportieken
Aanvraag plaatsing info op infoportieken - webformulier Aanvraag plaatsing info op infoportieken - afdrukformulier Aanvraag plaatsing info op infoportieken - Wordformulier info info@kampenhout.be
Jeugd
Online inschrijvingsformulier Kunstenatelier decoratie decoratie info jeugd@kampenhout.be

 • Aanvraag subsidie voor jeugdsport
  Lees ook het reglement. > [pdf] [Word]
decoratie Aanvraag subsidie voor jeugdsport - afdrukformulier Aanvraag subsidie voor jeugdsport - Word form info jeugd@kampenhout.be
Milieu
decoratie Subsidieaanvraag herbruikbare luiersr - afdrukbaar document  Subsidieaanvraag herbruikbare luiers - Word form info milieudienst@kampenhout.be

 • Subsidiereglement met betrekking tot de aankoop en gebruik van mulchmaaiers of mulchkits (info + aanvraagformulier)*
decoratie Subsidieaanvraag mulchmaaier - afdrukbaar document  Subsidieaanvraag mulchmaaier - Word form info milieudienst@kampenhout.be

 • Reglement en aanvraagformulier voor subsidie traaggroeiend gras
decoratie Reglement en aanvraagformulier voor subsidie aankoop traaggroeiend gras - pdf formaat  Reglement en aanvraagformulier voor subsidie aankoop traaggroeiend gras - Word form info milieudienst@kampenhout.be

decoratie Aanvraag toelage voor zonneboiler - Word form info milieudienst@kampenhout.be

 • Aanvraag voor een toelage voor hoogrendementsbeglazing
  (raadpleeg het toelagereglement)
decoratie Aanvraag toelage voor hoogrendementsglas - Word form info milieudienst@kampenhout.be

decoratie Aanvraag toelage voor warmtepomp - Word form info milieudienst@kampenhout.be

 • Subsidieformulier Bouw kleinschalige waterzuivering
Subsidieformulier bouw kleinschalige waterzuivering - webformulier  decoratie decoratie info milieudienst@kampenhout.be

 • Aanvraagformulier voor een subsidie voor het opstellen van een beheerplan dat voldoet aan de criteria voor duurzaam bosbeheer*
decoratie Aanvraagformulier voor een subsidie voor het opstellen van een beheerplan dat voldoet aan de criteria voor duurzaam bosbeheer  Aanvraagformulier voor een subsidie voor het opstellen van een beheerplan dat voldoet aan de criteria voor duurzaam bosbeheer - Word form info milieudienst@kampenhout.be

 • Aanvraagformulier voor een subsidie voor de ecologische bosfunctie
decoratie Aanvraagformulier voor een subsidie voor de ecologische bosfunctie  Aanvraagformulier voor een subsidie voor de ecologische bosfunctie - Word form info milieudienst@kampenhout.be

decoratie  Aanvraagformulier onderzoek putwater - pdf form  Aanvraagformulier onderzoek putwater - Word form info milieudienst@kampenhout.be

 • Aanvraag van een milieuvergunning
decoratie decoratie Aanvraag van een milieuvergunning - afdrukbaar document (externe site - nieuw venster)  info milieudienst@kampenhout.be
 • Toelichtingsbijlage bij de aanvraag van een milieuvergunning
decoratie decoratie Toelichtingsbijlage bij de aanvraag van een milieuvergunning - afdrukbaar document (externe site - nieuw venster)  info milieudienst@kampenhout.be
 • Mededeling van een kleine verandering of melding van klasse 3-onderdelen van een vergunde inrichting van klasse 1 of 2.
decoratie decoratie Milieuvergunningsaanvraagformulier voor de exploitatie of de verandering van een inrichting van klasse 1 of 2 (artikel 5 van het Vlarem) - afdrukbaar document (externe site - nieuw venster)  info milieudienst@kampenhout.be
 • Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting uitsluitend klasse 3.
  (navigator.emis.vito.be)
decoratie decoratie Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting uitsluitend klasse 3 - afdrukbaar document (externe site - nieuw venster)  info milieudienst@kampenhout.be
 • Melding van de overname van een vergunde inrichting.
decoratie decoratie Melding van de overname van een vergunde inrichting - afdrukbaar document (externe site - nieuw venster)  info milieudienst@kampenhout.be
Meer info omtrent milieuvergunningen via www.lne.be.

decoratie decoratie aanvraagformulier voor het bodemattest - Word formulier info milieudienst@kampenhout.be

 • Aanvraag van een kapmachtiging voor bomen en struiken in een privébos
decoratie   Aanvraagformulier tot het verkrijgen van een kapmachtiging voor het vellen van bomen in privé-bosverband - Word form info milieudienst@kampenhout.be

 • Aanvraag gemeentelijke kapmachtiging conform de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening betreffende beplantingen
  (lees ook het reglement na)
decoratie Aanvraag gemeentelijke kapmachtiging conform de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening betreffende beplantingen - pdf-formaat  Aanvraag gemeentelijke kapmachtiging conform de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening betreffende beplantingen - Word form info milieudienst@kampenhout.be

decoratie   Aanvraagformulier tot compensatiemaatregeling bij ontbossing - Word form info milieudienst@kampenhout.be

decoratie Aanvraagformulier tot compensatiemaatregeling bij ontbossing  Aanvraagformulier tot subsidieregeling bij herbebossingbossing - Word form info milieudienst@kampenhout.be

 • Aanvraagformulier bij verkaveling van geheel of ten dele beboste grond
decoratie Aanvraagformulier bij verkaveling van geheel of ten dele beboste grond  Aanvraagformulier bij verkaveling van geheel of ten dele beboste grond - Word form info milieudienst@kampenhout.be

 • Meldingsformulier voor dringende en/of sanitaire kap in privébossen (Agentschap voor Natuur en Bos) 
decoratie Meldingsformulier voor dringende en/of sanitaire kap in privébossen (AMINAL) - pdf form Meldingsformulier voor dringende en/of sanitaire kap in privébossen (AMINAL) - Word form info milieudienst@kampenhout.be

 • Aanvraag van een subsidie voor openstelling
  (Agentschap voor Natuur en Bos) 
decoratie Aanvraag van een subsidie voor openstelling - pdf form Aanvraag van een subsidie voor openstelling - Word form info milieudienst@kampenhout.be

decoratie Aanvraagformulier voor subsidie voor instandhouding van nestgelegenheden voor huiszwaluwen - pdf formaat  Aanvraagformulier voor subsidie voor instandhouding van nestgelegenheden voor huiszwaluwen - Word form info milieudienst@kampenhout.be
Sport
In het jaar 2016 zal de sportdienst geen eigen sportweken organiseren maar nauw samenwerken met externe partners. Hierdoor dient de sportdienst zelf geen sportmonitoren aan te stellen.   info sport@kampenhout.be
Toerisme
 • Groepsuitstappen Witloofstreek - Aanvraagformulier
Aanvraagformulier groepsuitstappen witloofstreek - webformulier Aanvraagformulier groepsuitstappen witloofstreek - afdrukformulier Aanvraagformulier groepsuitstappen witloofstreek - Wordformulier info toerisme@kampenhout.be
Preventie - Veiligheid
 • Brandweer Leuven, dienst brandpreventie: aanvraag controle gebouw
  Aanvraagformulier controle brandpreventie gebouw - afdrukformulier decoratie

 • Brandweer Leuven, dienst brandpreventie: aanvraag voor bespreking brandpreventie
  Aanvraagformulier voor bespreking brandpreventie - afdrukformulier decoratie

Verplichte melding van alarmsystemen - webformulier decoratie decoratie info KASTZE, Dienst Slachtofferzorg en Preventie

 • Aanvraag containerplaatsing - via website KASTZE
Aanvraag containerplaatsing - via website KASTZE decoratie decoratie info politie@kampenhout.be

 • Aanvraag afwezigheidstoezicht door politie - via website KASTZE
Aanvraag afwezigheidstoezicht door politie - website KASTZE decoratie decoratie info politie@kampenhout.be
Welzijn

decoratie Aanvraagformulier mantelzorgtoelage - afdrukformulier (nieuw venster)   info welzijn@kampenhout.be

decoratie Aanvraagformulier AED-toestel (Automatische Externe Defibrilator) - afdrukformulier (nieuw venster) Aanvraagformulier AED-toestel (Automatische Externe Defibrilator) - Wordformulier (nieuw venster) info welzijn@kampenhout.be
Wonen (Openbare werken - Stedenbouw - Technische dienst)
Formulieren Hemelwater (verordening 2013, dossiers ingediend nà 1/1/2014)
info stedenbouw@kampenhout.be

Dossiersamenstelling:

 • Bij bouwen en verbouwen naar een meergezinswoning moet steeds het formulier MER-screening worden bijgevoegd;
 • Bij verkavelingsaanvragen met meer dan 1 lot moet steeds het formulier MER-screening worden bijgevoegd.
 


Formulier Project MERscreening - Wordformulierinfo stedenbouw@kampenhout.be

 • Aangifteformulier belasting op de tweede verblijven
Aangifteformulier belasting op de tweede verblijven - afdrukformulier Aangifteformulier belasting op de tweede verblijven - Word document info technischedienst@kampenhout.be

Aaangifteformulier belasting op niet-bebouwde percelen in een niet-vervallen verkaveling - afdrukformulier Aangifteformulier belasting op niet-bebouwde percelen in een niet-vervallen verkaveling - Word document info patricia.ral@kampenhout.vera.be

 • Aanvraag verbeterings- en aanpassingspremie
decoratie Aanvraag verbeterings- en aanpassingspremie - afdrukformulier (externe site - nieuw venster) decoratie info technischedienst@kampenhout.be

 • Aanvraag nieuwbouwpremie
decoratie Aanvraag nieuwbouwpremie - afdrukformulier (externe site - nieuw venster) decoratie info technischedienst@kampenhout.be

 • Aanvraag renovatiepremie
decoratie Aanvraag renovatiepremie - afdrukformulier (externe site - nieuw venster) decoratie info technischedienst@kampenhout.be
Uitgebreide en up-to-date selectie van documenten vindt u op www.ruimtelijkeordening.be - selecteer "formulieren"
Lokale economie
 • Aangifteformulier - belasting op de huis-aan-huisverspreiding van niet-geadresseerd drukwerk met handelskarakter
  Raadpleeg hier het reglement
decoratie Aangifteformulier (aanslagjaar) - belasting op de huis-aan-huisverspreiding van niet-geadresseerd drukwerk met handelskarakter - afdrukbaar document (nieuw venster) Aangifteformulier (aanslagjaar) - belasting op de huis-aan-huisverspreiding van niet-geadresseerd drukwerk met handelskarakter - Word document (nieuw venster) info patricia.ral@kampenhout.vera.be

 • Aanvraag schenken van sterke en/of gegiste dranken
decoratie Aanvraag schenken van sterke en/of gegiste dranken - afdrukformulier info localeeconomie@kampenhout.be

Formulieren / loketten op andere overheidssites

 • Mijn (Rijksregister)dossier: dankzij de elektronische identiteitskaart eID kan u uw identiteit via het web veilig bekend maken. Bij het Rijksregister hebben ze daarom een toepassing ontwikkeld, Mijn Dossier, die zo veel mogelijk dossiers van u samenbrengt en via het web raadpleegbaar maakt. U kan er bijvoorbeeld uw gezinssituatie en -samenstelling zien zoals ze bekend is bij de overheid, uw burgerlijke staat, alle adressen waar u ooit gedomicilieerd was.
 • Formulieren online : alle formulieren van de Vlaamse overheid
 • Premiezoeker: Op welke premies hebt u recht als u een woning renoveert? Welke steunmaatregelen kunt u genieten als u een woning bouwt of huurt? Als u wilt weten op welke steunmaatregelen u recht hebt, kunt u zich voortaan tot één loket wenden.
 • Het wettelijk kader voor de digitale handtekening werd in ons land midden juni vastgelegd.
  Het Hoe? Waarom? Waar? Wat? ...vind je op volgende website: http://www.digitalehandtekening.be
 • De Federale Overheid werkt eveneens aan een Digitaal Loket.
  Dit is echter nog in opbouw maar toch de moeite waard voor een bezoek: http://www2.vereenvoudiging.fgov.be/formulaires/nl/federal.asp
 • Voor startende ondernemers is het hoogst belangrijk zijn weg te vinden in het administratieve kluwen. Vizo heeft daarom een handleiding gepubliceerd die hierbij erg nuttig is. Je kan dit pdf-document hier raadplegen
 • Als startend bedrijf weet u soms niet waar begonnen om in regel te zijn met de wetgeving. Op de website http://www.ondernemen.vlaanderen.be/ kan u online nagaan welke formaliteiten van toepassing zijn op u en worden online de nodige formulieren ter beschikking gesteld.
 • Op de website van OVAM kan je heel wat documenten downloaden in verband met milieu.
pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 14-06-2018