vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
maandag 23-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Digitaal loket : milieu

Toelichting bij het formulier subsidieaanvraag voor de bouw van een kleinschalige waterzuivering

Gelieve onderstaande toelichting aandachtig te willen lezen alvorens het aanvraagformulier te gebruiken !!

 1. Bijgaand formulier is een "gemengd" formulier, d.w.z. dat er delen zijn die door U dienen ingevuld te worden maar sommige delen ook door de gemeentelijke administratie.

 2. Geef op het formulier duidelijk weer of het om een hemelwaterput (opvang en hergebruik hemelwater) gaat (en/) of dat het gaat om een infiltratievoorziening (opvang hemelwater en indringing in de bodem).

 3. Bij het plaatsen van een hemelwaterput dient U rekening te houden met volgende aspecten :
  • De horizontale projectie van het dakoppervlak bepaald de minimale tankinhoud van de hemelwaterput. (zie tabel 1 op de achterzijde !!)
   Er dient echter steeds een put gestoken te worden met een minimale tankinhoud van 3000 liter !!
  • Om het U makkelijk te maken werd in de bouwvergunning de correcte tankinhoud van de hemelwaterput (i.f.v. het dakoppervlak) reeds opgenomen. U bent verplicht om een put met deze minimale tankinhoud te plaatsen ten einde subsidie te kunnen trekken.
   U mag een hemelwaterput met grotere tankinhoud plaatsen, maar de subsidie zal gelimiteerd worden tot de tankinhoud zoals vermeld in de bouwvergunning.
  • Indien het dakoppervlak kleiner is dan 50 m² , is de installatie van een hemelwaterput niet verplicht, maar wordt er wel een gemeentelijke premie toegekend indien toch voldaan werd aan volgende algemeen geldende bepalingen:
   1. Dat er geen directe verbinding is met het drinkwaternet.
   2. De overloop bij voorkeur uitmondt in het gedeelte van een gescheiden stelsel voor de afvoer van hemelwater, een infiltratievoorziening of een gracht voor het opvangen van hemelwater.
  • Hergebruik van het regenwater is in beide bovenstaande gevallen verplicht en dient gerealiseerd te worden door minstens 2 verschillende afnamepunten (WC en/of een wasmachine en/of een kraantje en/of .... andere ) aan te sluiten d.m.v. een pompinstallatie.


 4. Wanneer bij nieuwbouw of vernieuwbouw niet geopteerd wordt om een hemelwaterput te installeren, is de bouwheer/eigenaar verplicht om een infiltratievoorziening te installeren !! De infiltratie dient dan te voldoen aan welbepaalde eisen (zie tabel 2 op de achterzijde !!) Indien de infiltratie toch gecombineerd wordt met een hemelwaterput mag het buffervolume beperkt worden tot de helft van het verplichte buffervolume.

 5. De gemeentelijke subsidie bedraagt :
  • Bij nieuwbouw of vernieuwbouw :     € 0,03 / Liter
   Nieuwbouw of vernieuwbouw wordt geïnterpreteerd als "deze werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning verplicht is"
  • Bij bestaande woningen :     € 0,05 / Liter


 6. De aanvraag dient steeds vergezeld te zijn van een origineel factuur met vermelding van de hemelwaterput en zijn inhoud. Indien dit om welbepaalde redenen ( vb. afrekening werken in globo) niet mogelijk mocht zijn, dient bij de aanvraag een verklaring op erewoord bijgevoerd te worden van de aannemer, welke door hem origineel ondertekend en afgestempeld werd.
 7. U ondertekend de aanvraag :

  "VOOR WAAR VERKLAARD" op datum van ..............

  <NAAM> + Handtekening

Tabel I : Dimensiebepaling hemelwaterput :

Horizontale dakoppervlakte van : Minimale tankinhoud :
50 tot 60 m² 3000 Liter
50 tot 60 m² 3000 Liter
61 tot 80 m² 4000 Liter
81 tot 100 m² 5000 Liter
101 tot 120 m² 6000 Liter
121 tot 140 m² 7000 Liter
141 tot 160 m² 8000 Liter
161 tot 180 m² 9000 Liter
181 tot 200 m² 10000 Liter
200 m² 5000 Liter per 100 m²


Tabel II : Minimale eisen infiltratievoorziening

De terugkeerperiode = 1 jaar
Afvoerdebiet Buffervolume
10 liter/sec/ha
360 liter/h/100 m²
100 m³/ha
1000 liter/100 m²
5 liter/sec/ha
180 liter/h/100 m²
150 m³/ha
1500 liter/100 m²
2 liter/sec/ha
72 liter/h/100 m²
200 m³/ha
2000 liter/100 m²
1 liter/sec/ha
36 liter/h/100 m²
275 m³/ha
2750 liter/100 m²

[terug naar subsidie-aanvraag]

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 23-09-2010