vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
maandag 23-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Digitaal loket : milieu

Subsidiereglement betreffende herbruikbare luiers

De Raad van Bestuur (Interza),

logo Interza
  • Gelet op de ondertekening door een meerderheid van gemeenten in de intercommunale van de samenwerkingsovereenkomst en de cluster vaste stoffen hierin;
  • Overwegende dat een kind over de gehele luierperiode meer dan een ton restafval aan wegwerpluiers produceert, dat dit globaal 8,51 % van de totale hoeveelheid restafval uitmaakt;
  • Overwegende dat het alternatief van herbruikbare luiers een gebruiksvriendelijk en realistisch alternatief is;
  • Overwegende dat het gebruik van katoenen luiers de hoeveelheid restafval in sterke mate kan verminderen;
  • Overwegende dat de aankoop van katoenen luiers een niet geringe startinvestering vraagt;
  • Overwegende dat het daarom aangewezen is om gezinnen die met herbruikbare luiers wensen te starten, door middel van een financiële stimulans, aan te zetten tot het gebruik van herbruikbare luiers;
  • Gelet op het standpunt van de OVAM dat herbruikbare luiers de meest gunstige oplossing vormen
  • Gelet op het gunstig advies van de stuurgroep dd. 12.01.2006;
  • Gelet op artikel 117 van de gemeentewet;

Besluit :

Artikel 1. Omschrijving: In het kader van afvalpreventie wordt er een subsidie verleend voor de aankoop van herbruikbare babyluiers en toebehoren.
Artikel 2. Definities:Ouder: de persoon of personen, die in toepassing van de bepalingen van boek I, titel VII (afstammeling) of titel VIII (adoptie) van het burgerlijk wetboek, het ouderlijk gezag uitoefenen over een kind.
Kind: de persoon die hetzij door afstamming, hetzij door adoptie onder het ouderlijk gezag staat van de ouder(s).
Herbruikbare babyluiers en toebehoren: Wasbare luiers, bijhorende overbroekjes en inleggers.
Artikel 3. Begunstigde: De subsidie wordt verleend aan de ouder(s), met kind(eren) tot max 3 jaar, die op de dag van de aanvraag ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeenten Kampenhout, Wezembeek-Oppem, Kraainem, Zaventem of Steenokkerzeel.
Artikel 4. Bedrag van subsidie: de subsidie bedraagt 50 % van de aankoopprijs met een maximum van 100 EUR per kind.
Artikel 5. - Er moet aan volgende voorwaarden worden voldaan:
- de aanvraag moet worden ingediend binnen de 4 maanden na aankoop van de luiers (factuurdatum)
- het aankoopbewijs is een op naam van de ouder afgeleverde factuur
- er mag slechts één aanvraag ingediend worden per kind.
Artikel 6. - Volgende procedure moet gevolgd worden voor het verkrijgen van de subsidie:
- een aanvraagformulier wordt aangevraagd bij INTERZA of bij de dienst milieu van de hiervoor aangehaalde gemeenten
- het aanvraagformulier wordt ingediend voorzien van de toebehoren hierop vermeld.
Artikel 7. - De subsidie wordt verleend binnen de perken van het daartoe voorziene begrotingskrediet
Artikel 8. - Dit reglement treedt in werking op 7 februari 2006.

Aanvraagformulier herbruikbare luiers : Aanvraagformulier subsidies herbruikbare luiers (Word-formaat) Aanvraagformulier subsidies herbruikbare luiers (pdf-formaat)

Bijkomende informatie omtrent de adressen van de verdelers van deze luiers is te vinden op website www.stofenaarde.be/lijst%20verdelers.htm

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 23-09-2010