vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
zondag 22-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Digitaal loket : Klachten, wat nu ?

Wat is een klacht ?

Ben je ontevreden over de manier waarop je door de gemeente bent behandeld ? Dan kan je een klacht indienen. Naast burgers kunnen ook rechtspersonen, zoals het bestuur van een instelling of de directie van een bedrijf, bij de gemeente een klacht indienen.

Klachten moeten gaan over handelingen of prestaties die lokale ambtenaren of politici al dan niet verrichten. Het kan zijn dat je ontevreden bent over een gebrekkige informatieverstrekking, een niet nagekomen afspraak of onvriendelijke behandeling.

Naast klachten zijn er ook meldingen en beleidsvragen :

 • Het gaat om een algemene gemeentelijke beleidsvraag of de inhoud van een wettelijk voorschrift of van een gemeentelijk reglement. Je kan je beleidsvraag schriftelijk of digitaal doorgeven op de gemeentelijk website www.kampenhout.be/diensten/loket of via e-mail naar de klachtencoördinator : klachten@kampenhout.be
 • Het gaat om een melding over je leefomgeving, zoals een gat in het wegdek of een zwaar beschadigd voetpad. Je kan je melding schriftelijk of digitaal doorgeven op de gemeentelijke website www.kampenhout.be/diensten/loket of via e-mail naar gemeentebestuur@kampenhout.be

Je moet er op letten dat :

 • De handeling of geleverde prestatie van de betrokken ambtenaar niet langer dan één jaar geleden heeft plaatsgevonden.
 • Je klacht niet reeds behandeld is
 • Je klacht niet anoniem is
 • Je bij officieel openbaar onderzoek je kans om een bezwaar in te dienen niet voorbij hebt laten gaan.
 • Je klacht niet reeds in beroepsprocedures verwikkeld is of niet alle beroepsprocedures aangewend zijn.
 • Je klacht gaat over de lokale overheid.

Hoe dien je klacht in ?

Je kan je klacht rechtstreeks uiten aan het betrokken departement of medewerker. Kan de fout niet onmiddellijk hersteld of opgelost worden, dan kan je op de volgende manieren je klacht kwijt :

 • Je kan je klacht mondeling melden bij de betrokken dienst of ambtenaar. Deze medewerker noteert de klacht op een klachtenfiche.
 • Je kan schriftelijk een klacht indienen bij de klachtencoördinator, Gemeentehuisstraat 16 te 1910 Kampenhout. Je kan je klacht in een brief, fax, of e-mail omschrijven.
 • Je kan gebruik maken van de klachtenfiche op www.kampenhout.be

De klachtenbrief of -fiche moet voldoen aan de volgende eisen :

 • de brief of fiche moet voorzien zijn van je naam, adres en telefoonnummer;
 • de brief of fiche moet een datum bevatten
 • de brief of fiche moet een omschrijving bevatten van het feit waarop de klacht betrekking heeft.

Als je klachtenbrief, -fiche, niet voldoet aan de gestelde eisen dan is de gemeente niet verplicht om de klachtenprocedure te volgen.

Hoe wordt je klacht behandeld ?

Na ontvangst van je klacht wordt een ontvangstbevestiging naar je verzonden. Hierbij zit een korte toelichting over de ontvankelijkheid van je klacht en de verdere gang van zaken.

Bij klachten wordt er een onderzoek opgestart op basis van hoor en wederhoor. Dit betekent dat de klachtenbehandelaar luistert naar het verhaal van de betrokken dienst. Vervolgens vraagt de klachtenbehandelaar om zelf je versie van de feiten te geven.

De klachtenbehandelaar analyseert de klacht, maakt een rapport op, verstuurt een motiverende brief en probeert een oplossing aan te bieden.

Klachten worden binnen een termijn van 35 dagen behandeld.

Gemeente Kampenhout
Departement Interne Zaken
Afdeling Secretariaat
Gemeentehuisstraat 16
1910 Kampenhout
Tel : 016 / 65.99.22


Klik hier voor het online Klachtenformulier.


Bijkomende info:

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 19-03-2012