vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
zondag 22-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
decoratieOpenbare Bibliotheek Kampenhout

Dienstreglement

Art. 1. De Openbare Bibliotheek van Kampenhout is vrij toegankelijk voor iedereen ; zij is een democratische instelling.
Haar collecties, haar dienstverlening en haar uitbreidingsactiviteiten worden in een geest van objectiviteit aangepast aan al de behoeften aan ontwikkeling, opvoeding, informatie en ontspanning van de gehele bevolking.
Art. 2.

De openingsdagen en -uren zijn de volgende :

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
15u30 -19u30 15u30 -19u30 14u00 -18u00 gesloten 15u30 -19u00 10u00 -13u00 gesloten

Art. 3. De diverse te betalen bedragen (indien van toepassing) kan men terugvinden in het aangehecht tariefreglement.
Art. 4. Men wordt ingeschreven als lid na overlegging van het identiteitsbewijs. Voor inschrijving van jongeren onder de 14 jaar is toestemming van de ouders vereist.
Volwassenen betalen jaarlijks lidgeld. Kinderen, adolescenten tot 18 jaar, volwassenen vanaf 60 jaar en onderwijsinstellingen in Kampenhout betalen geen lidgeld.
Iedereen die wordt ingeschreven ontvangt een lenerskaart. Bij verlies wordt tegen betaling een nieuwe kaart aangemaakt.
Het aanbieden van de lenerskaart of de elektronische identiteitskaart is noodzakelijk voor de registratie van het ontlenen en/of verlengen van materialen.
Art. 5. Adresveranderingen moeten door de leners onmiddellijk worden meegedeeld.
Art. 6.

De uitleentermijn bedraagt voor alle media 28 dagen. Indien de inleverdatum in een verlofperiode valt, kan deze voordien en op aanvraag worden aangepast.

Een lener kan maximaal vijf titels van elk medium ontlenen waarbij het aantal aanwinsten (nieuwe titels) voor elk medium tot twee wordt beperkt. De recentste nummers van de tijdschriftcollectie evenals kranten en naslagwerken worden niet ontleend, men kan ze ter plaatse raadplegen.

Het ontlenen van geschreven materiaal is gratis.

Voor het ontlenen van cd's, taalcursussen, cd-rom, dvd (= AVM, Audio Visuele Materialen) dient men leengeld per titel en per uitlening of verlenging te betalen.

De uitleentermijn kan éénmaal worden verlengd en slechts indien de titel(s) niet gereserveerd is (zijn) voor een andere lener. Een verlenging gaat in op de datum waarop ze wordt aangevraagd, vanaf dan start een tweede uitleentermijn. Bij te verlengen werken die worden aangeboden aan de balie bedraagt de nieuwe uitleentermijn 28 dagen. Bij het online- of telefonisch verlengen wordt de uitleentermijn beperkt tot 7 dagen.

Bij het overschrijden van de uitleentermijn volgt een aanmaning via e-mail of brief. Indien men niet reageert op drie opeenvolgende aanmaningen, volgt een aangetekende aanmaning. Indien deze aanmaningen zonder gevolg blijven, kan er een deurwaarder worden aangesteld. Alle gemaakte kosten zijn ten laste van de gebruiker.


Art. 7. Zelfbediening : bij het ontlenen en/of inleveren van materialen, evenals de eventuele betalingen, is de gebruiker zelf verantwoordelijk voor de juiste en volledige registratie van de verrichtingen. Buiten de openingstijden van de bibliotheek kan een externe intelligente inleversluis worden benut. De inlevertermijn eindigt om 24:00 uur van de dag van inlevering. Bij een eventuele verifieerbare storing aan het apparaat die het tijdig inleveren van werken verhindert, kunnen deze uitzonderlijk, zonder repercussie, worden ingeleverd op de eerstvolgende dag dat de bibliotheek geopend is.
Art. 8. Werken die ontleend zijn kunnen worden gereserveerd met een maximum van 2 titels per lener. Werken die niet in het bezit zijn van de bibliotheek kunnen in het kader van het reglement op het inter-bibliothecair leenverkeer (IBL) worden aangevraagd.
Art. 9. De ontleningen zijn persoonlijk : het geleende mag niet verder worden ontleend.
Art. 10. De lener is verantwoordelijk voor de op zijn naam geleende werken ; bij het ontlenen van een bescha-digd werk dient hij/zij het personeel te verwittigen, zo niet kan hij/zij verantwoordelijk worden gesteld.
Art. 11. De lener dient zorg te dragen voor de geleende werken. Bij verlies of beschadiging moet hij/zij de kostprijs van het werk betalen.
Bij betwisting kan het betreffende werk en de wederzijdse argumentatie worden voorgelegd aan het beheersorgaan van de openbare bibliotheek dat dan als geschillencommissie zal optreden
Art. 12. De gebruiker kan voor informatie, begeleiding en andere hulp steeds een beroep doen op het personeel.
Art. 13. Bij de collectievorming worden de wensen van de gebruikers zoveel mogelijk in achtgenomen.
Suggesties kan men indienen aan de balie.
Art. 14. Bij het raadplegen van elektronische informatie via internet wordt de toegang beperkt tot 30 minuten per gebruiker en per sessie. Zijn er geen andere wachtenden kan men nogmaals 30 minuten werken.
De resultaten van een zoekactie kunnen via een laserprinter worden afgedrukt.
Het overnemen (downloaden) van gegevens op diskette, USB-stick of andere wordt niet toegestaan.
Art. 15. Fotokopiëren kan uitsluitend uit werken in het bezit van de bibliotheek.
Art. 16. In de lokalen van de bibliotheek geldt een rook- en eetverbod. Dieren, uitgezonderd geleidehonden, worden niet toegelaten. Tassen, paraplu's, skeelers, rolschaatsen, steps en andere hinderlijke voorwerpen worden in de hal achtergelaten.
Art. 17. Door zich te laten inschrijven als lid van de Openbare Bibliotheek verklaart de gebruiker zich akkoord met dit reglement dat hem of haar bij de inschrijving wordt overhandigd. Alle onvoorziene gevallen worden met de bibliothecaris geregeld.
De lener die het reglement niet naleeft kan de toegang tot de bibliotheek worden ontzegd.
Art. 18. Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2014.

Kampenhout 01/04/2014

De tarieven zijn beschikbaar via ons luik "Financiën" : www.kampenhout.be/financien/tarief-openbare-bibliotheek.php

top pagina


Openbare Bibliotheek Kampenhout - beheersorgaan

Het beheersorgaan van de P.O.B. is een wettelijk voorzien adviesorgaan dat wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de politieke strekkingen aangevuld met vertegenwoordigers van de bibliotheekgebruikers. Meer info hieromtrent is te vinden op pagina bestuur - adviesorganen.


pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 17-08-2017