vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
zondag 22-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Verhuizen

Adreswijziging

foto verhuis

Nadat u uw adreswijziging hebt aangegeven bij de dienst Bevolking zal de gemeente dit controleren. Alvorens uw identiteitskaart te wijzigen moet de overheid immers nagaan of het wel degelijk om uw hoofdverblijfplaats gaat. Eens uw adreswijziging officieel is, moet u uw adres nog meedelen aan firma’s, leveranciers, instellingen, kennissen, ...

Aangifte van adreswijziging

Of u nu binnen België of naar het buitenland verhuist, u moet altijd uw verandering van hoofdverblijfplaats bekendmaken aan de overheid.

Binnen de 8 dagen na uw verhuizing moet u de adreswijziging aangeven op de dienst Bevolking van de gemeente waar u komt wonen. Zelfs als u binnen eenzelfde gemeente verhuist, moet u dat aan de gemeente melden. Doet u dat niet dan riskeert u een boete.

Als de adreswijziging voor het hele gezin geldt, volstaat het dat één van de familieleden aangifte doet, op voorwaarde dat die meerderjarig is. Als een minderjarige van adres verandert, moet die vergezeld zijn door iemand die het ouderlijk gezag uitoefent.

Controle van adreswijziging

Binnen de 8 werkdagen na uw aangifte stuurt de gemeente de wijkagent om te controleren of u werkelijk op het aangegeven adres uw hoofdverblijfplaats hebt. Vervolgens moet de gemeente van uw nieuwe verblijfplaats uw vorige gemeente binnen de 20 werkdagen bevestigen dat ze u ingeschreven heeft.

Het nieuwe adres bekendmaken

Uw adres is van belang voor heel wat instellingen en firma's die u moeten kunnen bereiken.
Een aantal daarvan kunnen via de Kruispuntbank beschikken over uw adreswijziging zodra die officieel is en voor zover zij samenwerken met de Kruispuntbank, nl:

 • de sociale zekerheidsinstellingen
 • de uitbetalingskassen voor werkloosheidsuitkeringen
 • kinderbijslagfondsen
 • kassen voor jaarlijkse vakantie
 • OCMW 's
 • arbeidsongevallenverzekeraars
 • fondsen voor bestaanszekerheid
 • gewestelijke huisvestingsmaatschappijen
 • Kind en Gezin
 • VDAB, BGDA
 • de DIV (Dienst inschrijving voertuigen)

De houder van de inschrijving moet zich daarentegen met het inschrijvingsbewijs aanmelden bij het gemeentebestuur van zijn nieuwe woonplaats om de adreswijziging op het document te laten aanbrengen. Bij meer dan twee opeenvolgende adreswijzigingen moet de houder van de inschrijving zich tot zijn makelaar/verzekeraar wenden, die een heruitgave van het inschrijvingsbewijs aanvraagt.

U kan dit best nog eens navragen bij de betrokken instellingen.

Een aantal andere instanties moet u zelf verwittigen:

 • de post (indien u tijdelijk uw briefwisseling van uw oud adres naar het nieuwe wil laten doorsturen)
 • uw werkgever
 • de verschillende nutsbedrijven (bijvoorbeeld: uw elektriciteitsleverancier)
 • uw vaste en mobiele-telefonieoperator
 • uw Internetprovider
 • uw bank(en)
 • uw verzekeraar
 • de bedrijven waar u een klantenkaart hebt
 • uw abonnementen op kranten en tijdschriften
 • enz...

Een handige service van De Post die u veel tijd en werk bespaart wanneer u verhuist is de Verhuisdienst van bpost.

[Bron: www.belgium.be]

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 26-05-2016