vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
dinsdag 23-01-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Burgerzaken : overlijden

Een testament

decoratie: handtekening

Niemand staat graag stil bij een overlijden. Wat gebeurt er met uw bezittingen als u er niet meer bent? U doet er goed aan hierover even na te denken. Hierna volgen enkele juridische wenken. Wil u er meer over weten? Neem dan contact op met een notaris. Hij zal u met raad en daad bijstaan.

De meeste mensen verkiezen dat bij een overlijden de bezittingen verdeeld worden onder diegenen die de overledene het meest nauw aan het hart liggen. Daarom wordt vaak een testament opgemaakt. Elke meerderjarige die over al zijn verstandelijke vermogens beschikt kan een testament opmaken. Deze laatste wilsbeschikking wordt volledig uitgevoerd zolang deze niet strijdig is met de wettelijke voorschriften.
Maar het kan ook zonder!

 • Zonder testament

  Indien u sterft zonder een testament na te laten, wordt het bezit verdeeld tussen uw huwelijkspartner, de kinderen en eventueel andere naaste familieleden. De manier waarop is wettelijk bepaald. De wet voorziet in een bijzondere bescherming van de gezinswoning voor de langstlevende echtgeno(o)t(e).
 • Drie soorten testament

  • Openbaar of notarieel testament
   Dit wordt met de hand geschreven door een notaris in het bijzijn van twee getuigen. U ondertekent het samen met de notaris en de getuigen.

  • Internationaal testament
   Dit testament mag door gelijk wie geschreven worden, op gelijk welke manier en in eender welke taal. U ondertekent het, in aanwezigheid van een notaris en twee getuigen.

  • Eigenhandig geschreven testament
   Deze testamentsvorm moet volledig eigenhandig door de erflater geschreven en ondertekend worden. Het vermeldt duidelijk de plaats en de datum van opstelling, alsook de bepalingen met betrekking tot uw eigendom.

   Het nadeel van dit goedkoop soort testament is dat het in verkeerde handen kan vallen. Daarom enkele tips:

   • Geef het testament kosteloos in bewaring aan een notaris
   • Vertrouw het testament toe aan een vriend of erfgenaam.
   • Neem best een kopie voor uzelf en noteer wie het originele testament heeft
   • Deponeer uw testament in uw bankkoffer.
 • Herroepen van een testament

  U kan steeds uw testament herroepen door het aanbrengen van de wijzigingen op het oorspronkelijk testament. Vergeet niet te dateren en te handtekenen.

  U kan ook een nieuw testament maken. Vermeld duidelijk dat het vorige vernietigd wordt. Begin daarom steeds met de formule "Ik herroep en vernietig alle voorgaande testamenten en uiterste wilsbeschikkingen". Enkel het laatste testament is rechtsgeldig. Daarom is de datum van groot belang.

 • Is er wel een testament?
  Als u hierover zekerheid wil, kan u via de notaris het Centraal Register van Laatste Wilsbeschikkingen laten raadplegen. Sinds 1977 is elke notaris verplicht om elke deponering van een testament te melden bij dit Register. Alleen over een eigenhandig geschreven testament heeft men nooit volledige zekerheid.
 • Moet ik een erfenis aanvaarden?

  Neen. Een nalatenschap kan aanvaard of verworpen worden.

  Bij zuivere aanvaarding wordt u erfgenaam. Dit betekent dat u de bezittingen erft, maar indien de overledenene schulden had, zal u deze ook zelf moeten betalen.
  Als u de nalatenschap verwerpt, erft u niets en draait u ook niet op voor eventuele schulden. Een verwerping dient u kenbaar te maken bij de Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg. Dit kan zolang u nog geen daden gesteld heeft, waaruit kan blijken dat u toch als erfgenaam wenst erkend te worden.

  "Aanvaarding van de nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving" is een tussenoplossing. Dit betekent dat u een inventaris laat opstellen van de goederen en de schulden van de overledene. In dit geval dient u de schulden slechts te betalen tot het bedrag van de erfenis. Het mogelijke overschot erft u, de mogelijk overblijvende schulden dient u niet te betalen.

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 07-12-2010