vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
dinsdag 14-08-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Orgaandonatie

Wat?

Wettelijk is bepaald dat iedereen orgaandonor is, maar bij je overlijden vraagt men altijd nog de goedkeuring van je nabestaanden. Je bent dan nooit zeker of zij zullen beslissen dat je orgaandonor mag zijn, ook al zou je dat gewild hebben. Daarom beschik je over de mogelijkheid om je uitdrukkelijk als orgaandonor te laten registreren. In dat geval wordt de goedkeuring van je nabestaanden niet gevraagd.
Je kan ook laten registreren dat je geen orgaandonor wil zijn. Beide keuzes kunnen op elk ogenblik herroepen worden.

Voorwaarden

  • De verklaring wordt afgelegd in de gemeente waar je bent ingeschreven in het bevolkingsregister of - sedert meer dan zes maanden - in het vreemdelingenregister.
  • Voor minderjarigen wordt de verklaring afgelegd door de wettelijke vertegenwoordiger (de ouder(s), de voogd ..). Vanaf 13 jaar kunnen zij ook uitdrukkelijk verzet laten registreren.

Hoe laten registreren?

Je legt een verklaring af aan het loket van de dienst Burgerzaken waarin de volgende keuze wordt vastgelegd:

  • verklaring van uitdrukkelijke toestemming
  • herroeping van uitdrukkelijke toestemming
  • herroeping van uitdrukkelijke toestemming en gelijktijdige verklaring van verzet
  • verklaring van verzet
  • herroeping van verzet
  • herroeping van verzet of gelijktijdige verklaring van uitdrukkelijke toestemming

De ondertekende verklaring wordt geregistreerd in het rijksregister en vervolgens opgestuurd naar de FOD Volksgezondheid. Je ontvangt één exemplaar.

De FOD Volksgezondheid verzamelt alle verklaringen in een databank. Deze databank wordt (uitsluitend) door een geneesheer geraadpleegd bij je overlijden als een van je organen in aanmerking komt voor transplantatie.

Wat meebrengen?

  • Identiteitskaart

Hoeveel kost het?

Niets, dit is gratis.

Meer info

Registratieformulier: http://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorg-voor-jezelf/levensbegin-en-einde/orgaandonatie
Dienst burgerzaken: burgerzaken@kampenhout.be of 016 65 99 42.

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 20-02-2018