vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
dinsdag 23-01-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Burgerzaken : huwelijk - samenwonen

Wijzigingen aan de wetgeving in verband met het huwelijk?

De wet van 4 mei 1999 tot wijziging van een aantal huwelijksbepalingen in het Burgerlijk Wetboek, treedt in werking op 1 januari 2000 en beslaat drie delen :

  • De huwelijksafkondiging is vervangen door een aangifte
  • De ambtenaar van de burgerlijke stand krijgt expliciet de mogelijkheid te weigeren een aangifte op te stellen en de huwelijksvoltrekking uit te stellen of te weigeren
  • Een nieuwe specifieke nietigheidsgrond voor het huwelijk is ingevoerd (schijnhuwelijk)

Voor huwelijksaangiften gedaan na 1 juli 2010 geldt een nieuwe regeling met betrekking tot het aantal getuigen.

Toekomstige huwelijksparen kunnen voortaan kiezen om geen tot ten hoogste vier getuigen te hebben bij de burgerlijke huwelijksplechtigheid.

Hoe het aantal getuigen verdeeld wordt, speelt geen rol. Zo kan de ene huwelijkspartner bijvoorbeeld geen getuige hebben en de andere 1 - 2 - 3 of 4. Belangrijk is dat het maximum aantal toegelaten getuigen niet wordt overschreden.

Een getuige is meerderjarig en moet geen bloedverwant zijn. De gegevens van de getuigen worden opgenomen in de huwelijksakte die zij eveneens mee ondertekenen. Bij de huwelijksvoltrekking moeten getuigen hun identiteitskaart voorleggen.

Afschaffen van de huwelijksafkondiging

De huwelijksafkondiging wordt afgeschaft en vervangen door een akte van aangifte. De aangifte kan door één van de aanstaande echtgenoten gebeuren, of door beiden. U moet deze aangifte doen in de gemeente waar één van beide zijn inschrijving heeft in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. Wanneer geen van de partijen een dergelijk inschrijving heeft, of wanneer de huidige verblijfplaats niet overeenstemt met de inschrijving (vb. verblijf in ziekenhuis, binnenschipper, ...), dan moet de aangifte worden gedaan bij de huidige verblijfplaats. Belgen die normaal in het buitenland verblijven, krijgen hierdoor expliciet de mogelijkheid te huwen in België.

Wanneer de toekomstige echtgenoten niet in dezelfde gemeente wonen, zal de ambtenaar van de burgerlijke stand de andere gemeente verwittigen. Die heeft dan tien dagen tijd om huwelijksbeletsels na te gaan.

De huwelijksvoltrekking

De huwelijksvoltrekking mag niet gebeuren vóór de veertiende dag na de opmaak van de akte van aangifte. Die akte wordt wel pas aangemaakt nadat de door de wet voorziene documenten werden voorgelegd.

De aangifte zelf is zes maanden geldig. Om gewichtige redenen kan de procureur des Konings vrijstelling verlenen van aangifte, vrijstelling verlenen van de wachttijd of de geldigheidstermijn van zes maanden verlengen.

Voorlopig geen huwelijksvoltrekking ?

De ambtenaar van de burgerlijke stand kan, onder door de wet bepaalde voorwaarden, de huwelijksvoltrekking uitstellen en zelfs weigeren.

  • Wanneer hij de huwelijksvoltrekking uitstelt, kan hij advies aanvragen bij de procureur des Konings. Een termijn van twee maanden moet voldoende tijd geven voor bijkomend onderzoek. Valt er geen definitieve beslissing binnen die twee maanden, dan moet het huwelijk voltrokken worden.
  • Wanneer hij een huwelijksvoltrekking weigert, moet hij daarvan kennis geven aan de belanghebbende partijen, de procureur des Konings en de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van beide echtgenoten. Tegen deze weigering kan u binnen 1 maand beroep aantekenen bij de rechtbank van eerste aanleg.

De ambtenaar krijgt dus een actieve en preventieve rol toebedeeld.

Schijnhuwelijk

Een huwelijk dat afgesloten is om ervoor te zorgen dat één van de partijen bijvoorbeeld in België kan blijven of de Belgische nationaliteit verkrijgt, ... is een schijnhuwelijk. De bedoeling is om zo´n huwelijken zo veel mogelijk tegen te gaan.

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 07-12-2010