vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
zaterdag 20-01-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Burgerzaken : huwelijk - samenwonen

Nieuw statuut voor samenwonenden

Voor samenwonenden is sedert 1 januari 2000 de wet van kracht geworden, waarbij hun wederzijdse rechten en plichten geregeld worden. De wet werd goedgekeurd op 23 november 1998. De uitleg over de toepassing ervan, kwam er pas op 1 december 1999.

Voor alle samenwonenden ?

Voor een goed begrip : deze wet geldt niet enkel voor hetero-samenwonenden, maar ook voor het samenwonen van homofiele paren, twee gewone vrienden of vriendinnen, en van verwanten (broer, zus, neef, nicht, ...). U moet wel meerderjarig zijn, handelingsbekwaam en niet verbonden door een huwelijk of door een andere wettelijke samenwoningsovereenkomst.
Het nieuw statuut is niet automatisch van toepassing op samenwonenden. U moet een schriftelijke verklaring afleggen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, waarin u en uw "partner" bevestigen dat u wettelijk wil samenwonen.

Hoe gaat u te werk ?

Om uw dossier samen te stellen, maakt u best telefonisch een afspraak met H. Kemps, tel 016/65 99 31. Zij zal volgende documenten verzamelen : attesten van de inschrijving in het bevolkingsregister van beide partijen en een gelegaliseerde kopie van beide identiteitskaarten (voor en achterzijde).
Indien u reeds een contract hebt bij een notaris (vnl. over de regeling van de goederen), moet u daar een bewijs van meebrengen. Een kopie van het contract is niet nodig, een attest van de notaris waarop vermeld staat bij wie en op welke datum het contract werd opgemaakt, volstaat.
Als uw dossier volledig is, leggen we een afspraak vast voor de ondertekening van de samenlevingsovereenkomst en het paraferen van de bijhorende stukken. Vervolgens worden deze gegevens overgenomen in het bevolkingsregister.

Wat zijn de gevolgen van die verklaring ?

Wanneer twee personen die verklaring hebben afgelegd, treden een aantal beschermingsmechanismen in werking :

  • De ene partner kan niet vrij over beschikken over de gezinswoning en de huisraad, zonder toestemming van de andere partner, zelfs al gaat het om het exclusief eigendom van één van beide partijen (vb om te verkopen).
  • Beide partijen moeten bijdragen in de lasten van het samenleven, naar evenredigheid van hun mogelijkheden.
  • Wanneer de verstandhouding tussen de samenwonenden zoek is, kunnen zij een beroep doen op de vrederechter om dringende en voorlopige maatregelen uit te spreken.
  • Elk van de partners blijft eigenaar van de goederen waarvan hij of zij het eigendomsrecht kan bewijzen. De inkomsten uit die eigen goederen en de inkomsten uit arbeid blijven ook eigen geld. Enkel de goederen waarvan het eigendomsrecht niet kan bewezen worden, zijn in "onverdeeldheid", m.a.w. van allebei.

Wie er echt het fijne wil van weten, kan de officiële tekst uit het Burgerlijk Wetboek krijgen bij de Burgerlijke Stand, H. Kemps, tel 016/65 99 31.

Hoe eindigt het wettelijk samenwonen ?

  • door het overlijden van één van de partners
  • wanneer één van beiden, of beiden, huwen
  • door het overhandigen van een verklaring van beëindiging van de wettelijke samenwoning met onderlinge toestemming, aan de ambtenaar van de burgerlijke stand
  • door het overhandigen van een éénzijdige verklaring van beëindiging. Die wordt dan door de gerechtsdeurwaarder betekend aan de andere partij. Tot drie maanden na de beëindiging van het wettelijk samenwonen kunnen nog dringende en voorlopige maatregelen gevraagd worden aan de vrederechter, die nog één jaar geldig kunnen zijn.
pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 07-12-2010