vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
donderdag 19-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Missie, visie en waarden


Missie

De gemeente Kampenhout is gelegen is het centrum van de driehoek Brussel - Mechelen - Leuven, de witloofstreek van Midden - Brabant. Ze wenst zich te blijven profileren als een groene en leefbare gemeente waar het aangenaam wonen, werken en vertoeven is. De gemeente is voortdurend bezorgd om de kwaliteit van de dienstverlening en ze streeft naar een open dialoog met haar bevolking.

Visie

We zorgen voor een goed beheer en bestuur:

 • Onze klanten verwachten een klantvriendelijke en professionele dienstverlening. We verlenen de burger op een kwaliteitsvolle, correcte en snelle manier onze diensten, rekening houdend met zijn noden en wensen. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn hoffelijkheid, luisterbereidheid, respect en efficiëntie.
 • We voorzien in een dynamisch personeelsbeleid, waarbij het functioneren van het personeelslid centraal staat.
 • We evalueren constant ons beleid en de financiën van de gemeente. we voeren een gezond financieel beleid.
 • We voeren een doordacht duurzaam (milieu- en natuur)beleid met bijzondere aandacht voor het behoud van de open ruimten en het leefbare en groene karakter van de gemeente.
 • We betrekken alle partners optimaal in ons beleid.
 • We zorgen voor een actief sociaal - vrijetijdsbeleid, gericht op alle bevolkingsgroepen (jeugd, mindervaliden, gezinnen, ...) en beleidsdomeinen (sport, cultuur, wonen, ...).

Waarden

We staan voor:

 • Objectiviteit:
  De relatie met de burger en medewerkers is gebaseerd op eerlijkheid, respect, correctheid, objectiviteit en wederzijds vertrouwen. In gelijke gevallen hebben klanten recht op een gelijke behandeling.
 • Organisatieverbondenheid:
  Zowel de medewerkers als de beleidsverantwoordelijken werken samen aan het beleid van de gemeente en dit op een loyale, eenduidige en eenvormige manier. Ze houden hierbij steeds rekening met het algemeen belang.
 • Klantvriendelijkheid:
  Elke burger, vereniging, .. kan rekenen op een correcte en tijdige dienstverlening.
 • Efficiëntie en effectiviteit:
  Te allen tijde wordt er resultaatgericht gewerkt, in functie van een efficiënt, effectief en zuinig beheer van middelen.
 • Professionaliteit:
  In ons streven naar een kwaliteitsvolle dienstverlening handelen onze medewerkers en beleidsverantwoordelijken steeds met kennis van zaken.
 • Transparantie:
  De gemeente besteedt veel aandacht aan de communicatie doorheen het beleidstraject: voorafgaandelijk, tijdens de uitvoering en achteraf.
pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 16-03-2012