vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
zondag 22-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Bestuur: inzage bestuursdocumenten.

Iedereen heeft het recht om bestuursdocumenten die in het bezit zijn van de gemeente in te zien, er een afschrift van te vragen en er uitleg over te krijgen.
In principe is alles openbaar. Er zijn echter wel uitzonderingen en beperkingen die gebaseerd zijn op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, veiligheidsoverwegingen, gerechtelijke procedures,...
De vraag tot inzage kan ingediend worden voor elke "drager" van informatie: dossiers, beslissingen, vergunningen en documenten, in welke vorm ook (teksten, films, foto's, videobanden, geluidsopnemen, meetresultaten, plannen, ...).

Hoe vraag je inzage of een afschrift?

Gezien de beslissing tot openbaarmaking een bevoegdheid is van de gemeentesecretaris, richt je jouw schriftelijk verzoek tot de gemeentesecretaris. Je kan dit doen per brief, fax of e-mail.

Gemeente Kampenhout
Gemeentesecretaris
Gemeentehuisstraat 16
1910 Kampenhout
Fax: 016/65/69/58
e-mail: secretaris@kampenhout.be

Op de aanvraag moet duidelijk vermeld worden: de aangelegenheid waarover het gaat, indien mogelijk de bestuursdocumenten in kwestie, de vorm waarin de informatie bij voorkeur ter beschikking wordt gesteld, alsook de naam en het correspondentieadres van de aanvrager.

Termijnen

Je ontvangt een antwoord binnen de 15 kalenderdagen na registratie van de aanvraag.

In sommige gevallen heeft de secretaris meer tijd nodig om de vraag te beantwoorden. In dat geval ontvang je een verlengingstermijn. De verlenging van de termijn kan maximaal 15 dagen bedragen.

Beroepsprocedure.

Indien je het niet eens bent met de behandeling van uw aanvraag kan je tegen deze beslissing of het ontbreken van een beslissing of een slechte uitvoering ervan in beroep gaan. Uw beroep moet schriftelijk, per fax of per e-mail worden ingediend binnen een termijn van 30 kalenderdagen.

Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie
Afdeling openbaarheid van bestuur
Departement Kanselarij en Bestuur
Boudewijnlaan 30 bus 20
1000 Brussel
Tel. 02 253.57.25
Fax. 02 253.57.02
e-mail: openbaarheid@vlaanderen.be

Formulier

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 11-09-2015