vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
donderdag 16-08-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Bestuur - overzicht

Een gemeente wordt bestuurd door de gemeenteraad die een dagelijks bestuur met name het college van burgemeester en schepenen verkiest. De burgemeester is van rechtswege voorzitter van het college. Vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen vinden plaats op dinsdagochtend in besloten vergadering. Deze vergaderingen zijn NIET openbaar.

Een voorzitter van de gemeenteraad wordt aangeduid door de gemeenteraadsleden.
De gemeenteraad vergadert normaal elke maand (met uitzondering van juli en augustus) op iedere 2de donderdag om 19u30 in de Glazen Zaal van het OCMW. De zittingen zijn openbaar met uitzondering van die aangelegenheden die bij wet geregeld werden. De notulen van de agendapunten behandeld in publieke zitting zijn eveneens beschikbaar op deze website.

De bijzondere commissies vergaderen op initiatief van het college van burgemeester en schepenen en wanneer de noodzaak zich voordoet.

De adviesorganen staan het gemeentebestuur bij in de uitwerking van het beleid. Ze brengen advies uit aan het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad.

De gemeentelijke adviesraden werken rond verschillende thema's. Het is de bedoeling dat de leden van deze adviesraden een bevolkingsgroep of een vereniging vertegenwoordigen of deskundig zijn op het werkterrein van de adviesraad.

De gemeente wordt eveneens vertegenwoordigd in verschillende rechtspersonen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden via de afgevaardigde mandatarissen.

Meer info vindt u op volgende pagina's:

login voor documenten Leden van het schepencollege, commissies, adviesorganen of andere werkgroepen kunnen mits het bekomen van logingegevens toegang krijgen tot bepaalde beveiligde documenten... [log in]


Bijkomende info


pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 22-05-2018