Curriculum : De Vlier

De volksdansgroep “De Vlier” is opgericht in 1968 in de Brabantse gemeente Nederokkerzeel. Deze gemeente behoort tot de fusiegemeente Kampenhout, het centrum van de witloofstreek, gelegen in midden België, tussen Brussel, Leuven en Mechelen.

De groep heeft zijn naam te danken aan het snaarinstrument de vlier of hommel. Enkele vlieren en andere akoestische instrumenten waren de basis voor het oorspronkelijke spelemansorkest, dat later uitgebreid werd naar een volksdansgroep. De groep brengt muziek en dansen welke voornamelijk stammen uit het begin van de 20ste eeuw en hoofdzakelijk afkomstig zijn uit het Vlaams landsgedeelte (Brabant en Kempen).

De notering van de muziek is hoofdzakelijk te danken aan de etnomusicoloog Hubert Boone, tevens stichter van de groep, in samenwerking met zijn familie en vrienden. De dansnotities gebeurden vooral door danscoreograaf Renaat Van Craenenbroeck. Beide volkskunst-liefhebbers besteedden hun vrije tijd aan het optekenen van dans en muziek bij gilden en dorpsmuzikanten, dit vooral in de jaren 1965 tot en met 1975. De heropflakkering van onze volksdans en volksmuziek is voor een groot deel te danken aan de Vlier. Vooral het maken van langspeelplaten met muziek en zang uit het oude Hertogdom Brabant gaf een sterke impuls aan verschillende volksdans- en volksmuziekgroepen om zich beter te verdiepen in hetgeen hier te vinden was. De groep van Renaat, Lange Wapper, Wannes van de Velde met zijn muziekgroep en even later het Kliekske van Herman Dewit versterkten deze trend. Vanaf de zeventiger jaren kwamen verschillende liefhebbers hun voelhorens opsteken en richtten een eigen groep op waarvan sommigen een ruime bekendheid genoten.

Meer info op de website van ´De Vlier´

De Vlier uit Nederokkerzeel: De Molendans (versie Humelgem) - 1970
De Vlier uit Nederokkerzeel:
De Molendans (versie Humelgem)
1970