vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
donderdag 16-08-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Organistatie buurtactiviteiten

Wil je een buurtactiviteit organiseren? (in een loods, tuin, of op de openbare weg)

Weet je niet hoe eraan te beginnen?
Hier enkele tips!

Inleiding

Te veel mensen hebben te weinig contact met andere mensen in hun buurt. Dit is jammer, want hoe meer mensen je kent in je buurt, hoe meer je je thuis voelt.

Buurtfeesten zijn de ideale gelegenheidsplaatsen om kennis te maken met elkaar. Als je zo'n feest op touw wil zetten zijn er een aantal formaliteiten die moeten vervuld worden, vooral op het ogenblik dat je dit wil organiseren op de openbare weg.

Ook het gemeentebestuur wil niet liever dan dat de mensen zich thuis voelen in hun buurt en in hun gemeente. Nu is het niet eenvoudig om als lokaal bestuur de sociale cohesie in buurten te verstevigen. Daarom wil ze zeker elk initiatief van de inwoners in die zin ondersteunen.

De gemeente wenst met deze informatie elke initiatiefnemer de weg te wijzen door het administratief bos en ondersteunen door het ter beschikking stellen van het aanwezige materiaal.

Aanvraag

De aanvraag, voor het houden van een buurtfeest op de openbare weg (dit kan niet overal!) moet schriftelijk gebeuren en gericht zijn aan het college van burgemeester en schepenen. Voor een activiteit op de openbare weg dient immers een politieverordening te worden goedgekeurd.
De aanvraag gebeurt drie maanden voor het plaatsvinden van het buurtfeest, zodat de administratie de tijd krijgt om het dossier in orde te brengen.

In de aanvraag vermeld je de volgende elementen:

 • dag(en) en tijdstip van de activiteit
 • plaats van het gebeuren
 • welke straat wanneer dient afgesloten te worden. Hierover overleg je best op voorhand eens met de wijkagent die samen met jou kan inschatten of het afsluiten van een gedeelte van de openbare weg haalbaar is of niet.
 • of, en wanneer er een optreden plaatsvindt
 • of, en wanneer er elektronisch versterkte muziek gespeeld wordt
 • of een barbecue gehouden wordt
 • of er dranken geserveerd worden
 • ...

Om klachten te vermijden, breng je best iedere buurtbewoner bij de uitnodiging voor het feest ook op de hoogte van welke straat afgesloten wordt, van het aanvangs- en sluitingsuur en van de mogelijke geluids(over)last.

Schenken van sterke en/of gegiste dranken

Wanneer het een buurtfeest betreft (alleen voor uw buurt) op de openbare weg of privé-terrein, dan hoef je geen aanvraag te doen voor het verstrekken van sterke en/of gegiste dranken.

Wanneer het een fuif of openbaar feest betreft en je gegiste dranken wenst te schenken, moet je over een positief bericht beschikken. De gemeente zal dit afleveren nadat er een moraliteitsonderzoek van de verantwoordelijke(n) is uitgevoerd.

Indien je sterke dranken wenst te schenken in occasionele drankgelegenheden geopend op plaatsen waar openbare manifestaties doorgaan, zoals sportieve, politieke en culturele manifestaties, dan is een speciale machtiging van het college van burgemeester en schepenen vereist.

Voor het verkrijgen van dit positief bericht (gegiste dranken) en/of machtiging (sterke dranken) dien je uiterlijk 2 maanden voor de aanvang van de drankgelegenheid het aanvraagformulier Buurtfeesten aanvraag schenken van sterke en/of gegiste dranken - afdrukformulier Buurtfeesten aanvraag schenken van sterke en/of gegiste dranken - afdrukformulier te bezorgen aan de dienst Economische Zaken:

Postadres: Gemeentehuisstraat 16 te 1910 Kampenhout.
e-mail: lokaleeconomie@kampenhout.be
Tel: 016/65.99.22 - fax: 016/65.69.58

Meer info: Gemeentelijk reglement betreffende het schenken van gegiste en/of sterke dranken (van toepassing vanaf 01.01.2012)

Muziek

In de aanvraag moet worden vermeld of je elektronisch versterkte muziek wenst te spelen en tot hoe laat.

Wettelijk mag het geluid aan de bron niet meer dan 90 decibel bedragen en staat er ook een sterke beperking op wat andere mensen binnenhuis mogen horen. Goede afspraken met de politie hieromtrent zijn in elk geval aan te raden.

Indien het feest voor publiek toegankelijk is en men elektronisch versterkte muziek speelt, dient men omwille van de auteursrechten over de voorafgaandelijke toelating te beschikken van SABAM (adres: zie bijlage). Je kan het aanvraagformulier telefonisch aanvragen en de zaak regelen. De kosten variëren met het aantal aanwezigen en de inkomprijs. Indien men het aanvraagformulier meer dan 10 dagen op voorhand indient, geniet men van het gunsttarief.

Vanaf 2002 moet ook een "billijke vergoeding" worden betaald door iedereen die opgenomen muziek in voor publiek toegankelijke plaatsen ten gehore brengt. Inlichtingen hierover zijn te bekomen op het nummer 070/66 00 16.

Barbecue

Het houden van een barbecue op de openbare weg kan ook enkel met toestemming van de gemeenteraad (politieverordening). Bijgevolg dien je dit ook expliciet te vermelden in je aanvraag.

De barbecue moet voldoende afgeschermd van het publiek opgesteld staan. Er mogen zich geen brandbare stoffen in de buurt bevinden en vlakbij dient er een brandblusser te staan. Ook de wetgeving op hygiëne dient te worden nageleefd.

Uitlenen materiaal voor buurtfeest

De gemeentelijke materialen (tafels, stoelen, dranghekken, barbecues, vlaggen, vlaggenmasten, panelen (lees bruine scheidingswand op wielen 2m), podiumelementen, euro-kassa's, vuurkorven, brandblussers en een brandwerend deken) kunnen gratis worden ontleend voor wijk- en straatfeesten.

Men kan deze materialen aanvragen via een invulformulier (klik hier voor pdf-formaat van het formulier)
Het uitleenreglement is hier te vinden.

De aanvragen voor materiaal voor buurtfeesten en andere evenementen kunnen worden afgedrukt en bezorgd aan:

Secretariaat gemeente Kampenhout
Gemeentehuisstraat 16
1910 Kampenhout
Email: secretariaat@kampenhout.be
Tel.: 016/65 99 23

Verdere praktische regeling (afhaling, vervoer, ...) gebeurt door de loods (tel.: 016/65 99 76).

Nuttige adressen

 • SABAM (Halle-Vilvoorde)
     Aarlenstraat 75/77
    1040 Brussel
    02/286 82 11
    e-mail: frontoffice@sabam.be
 • Douane en accijnzen
    Administratie der Douane en Accijnzen
    North Galaxy Bus 37
    Koning Albert II-laan, 33
    1000 Brussel
    tel: 02/336 31 23
    fax: 02/336 17 68
 • De Billijke Vergoeding
    Inningsmaatschappij "Outsourcing Parners N.V".
    Postbus 181
    9000 Gent
    070/66 00 16
    e-mail: info@bvergoed.be
    www.bvergoed.be
 • Politie: wijkwerking
    Gemeentehuisstraat 16
    1910 Kampenhout
    016/65 99 17
pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 07-03-2016